10 november 2015

ORGANISATION Kreativ Sektor ska lyfta kreativ export

Ett nytt samarbete mellan kreativa näringar sjösattes i veckan. Paraplyorganisationen Musiksverige är en av parterna i Kreativ Sektor, som ska lyfta svensk export i fältet.

”De kreativa branscherna står för export som internationellt formar bilden av Sverige; bygger upp ett kunskapskapital nationellt; bidrar med hållbar tillväxt, och skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen i och med digitaliseringen,” säger initiativet i ett pressmeddelande.

Tillsammans omsätter branscherna nästan 300 miljarder kronor, varav mer än hälften är export. Detta är bara en del av den kreativa sektorn som helhet.

Den kreativa sektorn har en enorm potential för ett litet men kunskapsintensivt land som Sverige. Samtidigt hamnar de kreativa näringarna ibland mellan stolarna som näring, handel och kultur. Därför efterfrågas en helhetssatsning och en nationell strategi för kreativa näringar som branscher” säger gemensamt företrädarna för de fem branschorganisationerna.

Rapporten som presenterades på Liljevalchs i Stockholm innehåller en färdplan med flera konkreta näringspolitiska förslag. Genom att betona innehållsinnovation som en viktig förutsättning för fortsatt tillväxt- och exportpotential för Sverige vill Kreativ Sektor inleda en fördjupad dialog med regeringen samt också svara på det intresse som visats.

– Rapporten är en viktigt inlaga i arbetet med att konkretisera regeringens exportstrategi, där de kulturella och kreativa näringarna spelar en viktig roll, sa Närings- och innovationsminister Mikael Damberg i sin inledning.

– Många av förslagen i rapporten har internationella förebilder och rör alltifrån behov av reformerad statistik till frågor om utbildning, finansiering och immaterialrätt. Bland annat efterfrågas en ny infrastruktur kring finansiering med mjuka lån och möjligheter för delfinansiering av satsningar kring internationalisering och innovation, en svensk motsvarighet till finska Tekes, säger Johanna Nylander, rapportförfattare.

Läs mer om samarbetet på kreativsektor.se
Läs hela rapporten här>>

Lars Nylin

Från vänster stående: Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, Johan Holmer, Generalsekreterare Film&TV-Producenterna, Emma Ohlson, generalsekreterare ASFB, Linda Portnoff, vd Musiksverige. Från vänster sittande: Johanna Nylander, rapportförfattare, Jessica Bjurström, VD KOMM, Per Strömbäck, talesperson Dataspelsbranschen.

Bilden är tagen på Liljevalchs i Stockholm som just nu visar utställning om framtidens mode ”Utopian Bodies”. Här i barnens verkstad.