14 oktober 2015

FÖRLAG Elisabet Widlund ny VD Musikförläggarna

I januari 2016 tillträder Elisabet Widlund den nyinrättade tjänsten som vd för Musikförläggarna, de svenska musikförlagens branschorganisation. Elisabet, med bakgrund hos Musiksverige och SAMI, efterträder den nuvarande kanslichefen Nutta Hultman som går i pension vid årsskiftet.  

 – Det blir ruskigt roligt att leda Musikförläggarna mot framtiden. Jag ser speciellt fram emot att tillsammans med förlagen hitta nya marknader och användningssätt för musik. Förutom det älskar jag att knyta band mellan musik och politik, och så känns det fantastiskt att få fira alla framgångar på Musikförläggarnas prisgala många år framöver, säger Elisabet Widlund.

Elisabet kommer närmast från Sami (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) där hon sedan hösten 2013 har jobbat som kommunikationschef. Hon har betydande erfarenhet från ledande befattningar inom musikbranschen, bland annat som vd för intresseorganisationen Musiksverige, i vilken hon under åren 2010-2013 drev den samlade musikbranschens frågor i relation till politiker och media. Hon har också jobbat som PR-konsult på Westander med upphovsrättsfrågor som specialområde.

– Att ersätta Nutta Hultman är en tuff uppgift och vi är oerhört glada att kunna hälsa en värdig ersättare välkommen. Jag är övertygad om att Elisabet med sitt stora kontaktnät och sin erfarenhet i branschen kommer att utveckla och föra Musikförläggarna i en riktning vi önskar, säger Monica Ekmark, ordförande i Musikförläggarna.

Musikförläggarna är de svenska musikförlagens branschorganisation. Organisationen bildades 1928 och arbetar med att driva förlagens och deras kontrakterade upphovspersoners frågor i kontakter med både beslutsfattare, myndigheter, övrig musikbransch, media och allmänhet. Att skapa förståelse för musikens värde och för upphovsrättens funktion och betydelse är en av Musikförläggarnas huvuduppgifter.

I dagsläget representerar Musikförläggarna ungefär 80 musikförlag och 4000 kataloger innehållande musik i alla tänkbara genrer. Medlemsförlagen står för cirka 95 % av omsättningen i branschen.

Musikförläggarna är också huvudman för Stim (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) tillsammans med musikskaparnas föreningar Skap (Sveriges kompositörer och textförfattare) och FST (Föreningen Svenska Tonsättare).

Lars Nylin