13 oktober 2015

JURIDIK SAMI-domen står fast

Den dom mot SAMI:s förre VD Hans Lindström som något reducerades av Svea Hovrätt står fast sedan Högsta Domstolen inte kommer att meddela så kallat prövningstillstånd.

Hans Lindström dömdes först i Stockholms tingsrätt till ett och ett halvt års fängelse för grov trolöshet mot huvudman, respektive försvårande av skattekontroll, och till ett civilsrättsligt skadestånd på 24,5 miljoner till SAMI.

Svea Hovrätt underkände senare vissa delar av domen och straffet reducerades till ett års fängelse respektive 17 miljoner i skadestånd. Det ansågs bland annat att Lindström förlorat sitt jobb och därmed fått ett slags ”straff”. Detta straff står nu fast då Högsta Domstolen inte kommer att meddela så kallat prövningstillstånd, d v s HD tar inte upp ärendet. ,

Lars Nylin