24 september 2015

JURIDIK MNW överklagar

Skivbolaget MNW har överklagat den dom i Solna Tingsrätt som hindrar MNW från att lägga ut musik med grupperna KSMB, Strindbergs och John Lenin på streamingtjänster.

– Jag bedömer att domen är fel. Tingsrätten har gått vilse och därför behöver hovrätten titta på det här och förhoppningsvis rätta till den felaktiga domen, säger MNW:s juridiska ombud Peter Danowsky till Sveriges Radios Kulturnytt. Han fortsätter:

– Hela poängen med att ett skivbolag spelar in en artist är att inspelningen ska användas och när det i ett avtal står att äganderätten till produktionen, det vill säga till resultatet, till inspelningen, tillhör skivbolaget det vill säga MNW i det här fallet så finns det som jag uppfattar det ingen tvekan om att skivbolaget också får använda inspelningen i varje teknisk form. Här har tingsrätten gjort en felaktig avtalstolkning.

Anmälan i ärendet gjordes våren 2014.

Lars Nylin