7 september 2015

MUSIKBOLAG Ifpi utbildar bolagen

Ifpi Professsional är namnet på en ny utbildning i Ifpi:s regi. Den kompletterar de ”roadshows” som svenska Ifpi genomför sedan tidigare. Den första kursen arrangeras den här veckan.

– Ifpi:s roll som MLC, music licensing company och branschorganisation, har stärkts med den nya musikekonomin. Därför vill vi träffa nyckelpersoner på olika nivåer hos våra medlemsbolag för att berätta vad vi gör och hur vi kan samarbeta ännu bättre, säger Ludvig Werner, VD på Ifpi.

Med start på onsdag innebär 2015 års ”Ifpi Pro” att 18 representanter för Ifpi-bolagen, de flesta verksamma på managementnivå, under två kursdagar träffar Ifpis ”roadshowgäng”: Werner själv, kursansvariga Lisa Cronstedt, respektive Thomas Stenmo, Magnus Mårtensson och Krister Nornholm.

– Det blir mycket fokus på upphovsrätt, men handlar även om alla de andra fält där vi representerar Ifpi-medlemmarna. Vi har detta första år fått begränsa oss till 18 deltagare och vi har bett respektive VD:r att välja deltagare. Vi hoppas att återkomma om ett år med nästa omgång, fortsätter Ludvig Werner.

Ifpi Sveriges medlemsbolag, däribland samtliga så kallade majorbolag, representerar tillsammans cirka 95 procent av den totala skivmarknaden i Sverige.

Lars Nylin