15 augusti 2015

4 SNABBA Anders Varveus/Docklands

Festivalen Dans Dakar lades i sista stund ner. Men tvillingfestivalen, återuppståndna Docklands blir av. MI har pratat med Docklands Anders Varveus.

Hur påverkas Docklands av det som hänt Dans Dakar?

– Docklands planerade klubbnätter påverkas inte utan körs som planerat. Det som kan tillkomma är Docklands Daysessions den 21 och 22 augusti. Direkt när det blev känt att Dans Dakar skulle ställa in ansöktes det om tillstånd för detta. Det innebär att om Daysessions ska bli av eller inte ligger i myndigheternas händer.

Hur tycker du att synen på klubbkulturen förändrats sedan rubrikerna om Docklands på 90-talet?

– Det har skett en tillnyktring både från allmänhetens och myndigheternas sida. Moralpaniken har ebbat ut och i takt med att insikten vuxit om att framförallt technokulturen har många goda beståndsdelar är attityden gentemot oss nu närmast omfamnande.

Vad har hänt för din egen del sedan sist?

– Har gått från att vara producent till att vara konsument inom technoscenen. Har förstås inte kunnat låta bli att ändå jobba med scenen och det har främst skett genom att jag hjälpt arrangörer med juridiska och strukturella frågor.

Vad tycker du saknas i svensk klubbkultur?

– Frihet. Det är en principiellt felaktig lagstiftning som reglerar klubbkulturen. Själva utgångspunkten att exempelvis öppettider ska vara begränsade är en oacceptabel frihetsinskränkning. Med vilken rätt lägger sig politiker i detta? När en klubb har öppet är en sak mellan gästerna och arrangören. Blir det sedan olägenheter får man titta på det, men utgångspunkten måste vara tillstånd dygnet runt. Sedan kan man nämna att hela tillståndskarusellen kring alkoholutskänkning är en förnedrande cirkus för entreprenörerna inom nöjesbranschen generellt. Docklands serverar inte alkohol så jag talar inte i egen sak men alkoholpolitiken är en kvarleva från ett Sverige med Nordkoreansk anstrykning.

Lars Nylin