10 augusti 2015

LIVE Appelgren + Friedner – nytt bokningsbolag

Bokningsbolaget Pitch & Smiths svenska avdelning ställer sig på egna ben. Bolaget, som får namnet Appelgren + Friedner efter sina ägare, vill aktivt jobba mot en mer jämställd musikbransch.

Uno Friedner blev en del av  Pitch and Smith International för fyra år sedan och delägare i Pitch & Smith Sverige när den avdelningen lanserades förra året. Innan dess arrangerade han konserter i Norrköping och han driver egna bolaget Lucky You. Lisa Appelgren kommer närmast från The Agency Group i Malmö och började på Pitch & Smith Sverige i samband med lanseringen i juni 2014.

Att de nu lösgör sig från det internationella kontoret är inget konstigt, menar de.

– Vi kände att vi rodde Pitch & Smith Sverige-skutan på egen hand och med ett skilt fokus från Pitch & Smith International. I och med det blev det naturligt att vi ville äga och driva bolaget själva.

I Appelgren & Friedners roster finns några av Sveriges just nu största artister, såsom Beatrice Eli, Joy, Kristin Amparo, Maskinen, Norlie & KKV och Silvana Imam. De flesta är nya artister som etablerat sig under de senaste åren.

Ni skriver i ert pressmeddelande att ni ser ett generationsskifte i bokningsbranschen.Vilka förändringar har vi att vänta som konsekvens av det, tror ni?

–  Det kommer att bli mer konkurrens vilket känns hälsosamt. Idag finns det ett flertal utbildningar som därmed resulterar i massor av kompetent personal. Branschkutymen som funnits där man anställer kompisen är således mindre accepterad. Detta resulterar i mycket bra saker. Till exempel skapar det en möjlighet att göra branschen mer jämställd då män inte längre anställer män, vi får mer kunskap och expertis vilket leder till hårdare konkurrens, vilket resulterar i bättre resultat för alla inblandade.

–  Vi ser också att de gamla sättet där det finns olika hierarkier och nivåer försvinner Det känns verkligen bra. Vi på AF gillar att arbeta i nära samarbete med management, skivbolag, pr-byrå och arrangör och tillsammans bilda ett team där alla jobbar mot ett mål för att lyfta artisten. Där alla inblandade är en lika viktig bit i pusslet om artistens framgång.

Får det någon praktisk betydelse att Appelgren + Friedner har en 50/50 könsfördelning i ägandet?

– Absolut! Vi är övertygade om att själva musikbranschen har en precis lika viktig roll som festivalerna i denna fråga – det är inte bara på festivalscenerna som könsfördelningen är skev utan det syns väldigt tydligt på musikbranschen i sin helhet. Ofta är scenariot att de kvinnliga assistenterna talar med varandra – och de manliga cheferna med varandra. Kvinnor sköter ekonomi och press, men är sällan A&R, agenter eller på ledande positioner.

– I och med att cheferna trots allt är beslutsfattande så blir det manliga perspektivet kvar så länge det enbart är män i ledningen. Där går vi åt ett annat håll genom att vara ha en jämställd ägarfördelning. Vi har även en medveten strategi för hur vi jobbar, vilket roster vi vill representera och vilka vi jobbar med. Vi ser oss som delaktiga och med ett ansvar i en större fråga där kvinnor inte tagits på allvar, inte respekterats och inte fått ta plats. Vi vill bryta de mönster vi kan genom att se till att vi via vårt arbetssätt jobbar för en mer jämställd musikbransch. Det är viktigt med förebilder på såväl scenen som på positionerna bakom.

Christel Valsinger