23 juli 2015

FINLAND Kraftig nedgång för fysisk försäljning

Finland är det nordiska land som brutit mönstret och haft en fortsatt relativt stor fysisk försäljning. Fram till nu. Under årets sex första månader föll den fysiska försäljningen med 51,3% jämfört 2014. En kraftig uppgång i streaming gör dock att den finska marknaden slutar på ett litet plus.

Efter ett avsevärt fall under 2014, minus 14%, talade mycket för att Finland skulle visa minus även för första halvåret 2015. Ett plus för streamad musik, 39,9%, gör dock att marknaden som helår gick in i det andra halvåret med plus 0,5%, visar siffror från finska Ifpi.

Av skivbolagen är Sony störst med 40% i marknadsandelar, följda av Universal och Warner.

Lars Nylin

Analys av musicbusinessworldwide.com:

http://www.musicbusinessworldwide.com/cd-sales-crash-finland-streaming-revenues-grow-market/