15 juli 2015

TYSKLAND Musikmarknaden upp 4,4%

Den tyska marknaden – världens tredje största – upplevde under första halvan 2015 en uppgång med 4,4%. En central faktor i detta är att streaming till sist börjar hända på allvar i Tyskland. Uppgången var hela 87% under årets första sex månader, visar siffror från branschorganisationen BVMI.

Tyskland är en av av de länder i världen där den fysiska försäljningen är fortsatt dominant. Trots nedgång står CD ännu för 61% av den totala försäljningen och vinyl för 3%. Den totala digitala försäljningen är fortfarande ”bara” drygt 30%, men intressant är att inte bara streamingen ökar – även download ökade under det första halvåret och står nu för 18%, visar statistik från Ipfpi-associerade BVMI.

Men det som de flesta analytiker tittar på är ändå den explosiva ökningen av streaming. När den tyska marknaden nådde halvårsstrecket stod den för 12,8% men är alltså markant på väg uppåt. Huvudaktörerna är i dag Spotify, Deezer och Napster, men många tror att Tyskland är ett av de länder där Apple Music snabbt kan kapa åt sig signifikanta marknadsandelar.

Lars Nylin