10 juli 2015

BOK Komplett Lennart Persson

Tidningen Soonic var mnusikjournalisten Lennart Perssons mest frekventa uppdragsgivare de sista åren i hans liv. Nu har samma Sonic och bokförlaget Telegram samlat allt han skrev i Sonic åren 2000-2009. Det blir drygt 700 sidor tegelsten.

När Lennart Persson gick bort för sex år sedan miste Sverige inte bara en ledande och respekterad musikskribent. Vi förlorade också en folkbildare. Det påminns man om vid läsning av Lennart Persson – samlade texter musiktidningen Sonic [Sonic/Telegram]. Även när Persson ogillade en artist eller platta – och det hände ska man veta – var det med kärlek till ordet och det folkbildande som han gav sig på ämnet.

Med den nya tegelsten – drygt 700 sidor – fylls en stor saknad del i den Lennart Persson-hylla som alla moderna musikälskare bör ha. Här samlas allt han skrev för Sonic – artiklar, krönikor, recensioner – introducerat av Sonics Pierre Hellqvist. Tidigare har hans texter bland annat samlats i tre böcker med huvudtiteln Feber. Feber var en av de egenutgivna tidningarna som på allvar etablerade hans respekterade namn, Larm var det andra.

Ett givet köp för den som omfamnar tanken att musik är mer än det som möter örat och hjärtat.

Lars Nylin