Förlag 17 juni 2015

FÖRLAG Grönt ljus för Stim/PRS/GEMA-samarbete

Veckan efter att Kobalt presenterat sitt AMRA-upplägg kommer nästa stora nyhet i samband med internationell hantering av musikrättigheter. Stim, PRS for Music och GEMA har fått grönt ljus från EU-kommisionen för ett europeiskt samarbete.

Att hitta former för förenklad gränsöverskridande licensiering och hantering av musikrättigheter är högsta prioritet i förlagsfältet. I förra veckan presenterades svensk-kopplade Kobalt ett globalt upplägg. Nu kommer nästa stora nyhet.

De tre upphovsrättsorganisationerna Stim, PRS for Music (Storbritannien) och GEMA (Tyskland) har efter EU-kommissionens konkurrensprövning fått klartecken att inleda ett samarbete, i syfte att licensiera och hantera musikrättigheter på ett europatäckande plan.

Det internationella samarbetet kommer att erbjuda både övriga upphovsrättsorganisationer, digitala musiktjänster och rättighetshavare möjlighet att som kunder dra nytta av det nya kombinerade utbudet av tjänster och datasystem för rättighetsförvaltning. Målet är att denna så kallade ”rättighetshubb” ska kunna effektivisera och förenkla gränsöverskridande licensiering och förvaltning av musikrättigheter.

Engelska Musicbusinessworldwide har kommentarer från företrädare för de tre upphovsrättighetsorganisationerna:

http://www.musicbusinessworldwide.com/prs-stim-and-gema-join-forces-for-pan-eu-licensing-hub/

Lars Nylin