11 juni 2015

ORGANISATION Hur många är vi i branschen 2020? (Och vad gör vi?)

Hur ser den svenska musikbranschen ut om fem år – och vilken personal behövs? Paraplyorganisationen Musiksverige siar vartannat år om utvecklingen genom att intervjua företag och organisationer. Årets analys är byggd på 449 intervjuer.

Linda PortnoffMusiksverige skriver på organisationens hemsida:

”Den optimistiska trenden från tidigare år håller i sig. Över den kommande femårsperioden spås den ekonomiska tillväxten bli 27 procent. Det gör att musikbranschens behov av nyrekryteringar, extra personal, konsulter och praktikanter ökar. Musiksverige tar vartannat år fram denna rapport för att ge en samlad bild av branschens behov till politiker, myndigheter och utbildningsanordnare på musikområdet. Den här rapporten utgör också intressant läsning för alla studenter och nyutexaminerade studenter med siktet inställt på ett arbete i musikbranschen.”

Länk till den spännande statistiken:

http://www.musiksverige.org/blogg/musikbranschens-utveckling-kompetensbehov-2015-2020/

Lars Nylin