1 april 2015

ORGANISATION Stim stämmer SF Anytime

Bonnierägda SF Anytime bryter mot upphovsrättslagen genom att inte betala ersättning till tonsättarna för musik som ingår i SF Anytimes filmutbud, anser Stim. Därför lämnade Stim i dag in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. 

Försöken sedan 2010 att nå en överenskommelse mellan Stim och SF Anytime har inte gett resultat. Nu väljer Stim att ansöka om stämning för brott mot upphovsrätten.

– Det är förvånande att Bonnierkoncernen – som själva lever på upphovsrättsligt skyddat material – agerar så här. Det rör sig om stora mängder musik som konsumeras i deras filmutbud. Utan licens och utan rimlig ersättning till de som skapat musiken, säger Stims vd Karsten Dyhrberg Nielsen.

Undersökningar visar att musiken har en enorm inverkan på människors upplevelse av film. Dyhrberg Nielsen:

– Musik är en otroligt viktig beståndsdel i filmskapandet. Men det är inte gratis att använda upphovsrättsligt skyddad musik. Stims uppdrag är att se till att våra anslutna upphovspersoner får betalt för den musik de skapar. Royalties ger kvalitativ musik och säkrar återväxten av musikskapare. Vi hoppas att SF Anytime delar den uppfattningen.

Stämningen avser den ersättning som Stim anser att SF Anytime ska betala musikskaparna sedan den 1 januari 2010. Parternas diskussioner har inte resulterat i någon överenskommelse. Stim har därför valt att väcka talan mot bolaget.

I november gick ett flertal svenska filmbolag ihop i en gemensam stämning mot en bredbandsleverantör för brott mot upphovsrätten. Stämningen lämnades in av Bonnierkoncernen genom SF.

– Genom branschstämningen framstår Bonnierkoncernen som en upphovsrättsfrämjande aktör. Samtidigt överträder det egna filmbolaget konsekvent samma lag genom att inte betala för musiken. Det går inte ihop, fortsätter Karsten Dyhrberg Nielsen i ett pressmeddelande.

Lars Nylin