12 mars 2015

DIGITALNYTT notiser

Nytt om bl a YouTube, Bop.fm och rightsify.com när Daniel Johansson sorterar bland de nyheter som MI kallar för digitala.

Pandora är liksom Soundcloud tvingade att börja dra in mer pengar för att blidka rättighetshavarna och komma upp i samma nivåer som övriga musiktjänster. Därför introducerar Pandora nu endags-prenumerationer, för att locka folk att testa på Premium-varianten för att se skillnaden när det inte finns reklam. Endags-varianten kostar 99 cent. Premium för en månad kostar 4,99 dollar. Soundcloud meddelar för övrigt att de har fördelat 1 miljon dollar till rättighetshavarna från den reklamfunktion som infördes för ett halvår sedan. Inte speciellt mycket pengar alltså om man jämför med utbetalningarna från andra tjänster.

Youtube hade under 2014 en omsättning på 4 miljarder dollar, en ökning från 3 miljarder dollar 2013. Men det betyder inte att ägaren Google går med vinst på videotjänsten, enligt Wall Street Journal har man svårt att få tjänsten att gå runt. Google erbjuder för övrigt nya kunder att skaffa ett Google Play Music abonnemang under tre månader för 3 dollar, alltså 10 procent av det ordinarie priset.

I den senaste uppdateringen av Spotify integreras lyrics direkt från tjänsten MusixMatch, som ju tidigare var en app på Spotify. Nere till höger finns Lyrics-knappen. Än så länge fungerar funktionen endast på desktop-versionerna av Spotify.

Bop.fm är en tjänst som det varit lite buzz kring den senaste tiden. Tjänsten aggregerar in tjänster i ett och samma interface, och gör det möjligt att skapa spellistor mellan olika tjänster. Nu meddelas att både Billboard och Twitter integrerar Bop.fm. I stället för att länka till Spotify, iTunes, Deezer och alla olika tjänster som finns, länkar man istället till Bop.fm som kan sägas vara som ett ”paraply” för alla musiktjänster. Ur ett licensieringsmässigt perspektiv är det en intressant tjänst, eftersom ingen musik finns hos dem, de bara vidaresänder det som finns på andra tjänster. Det är ett stort steg för tjänsten att Billboard nu länkar till dem från sina topplistor.

Först kom nyheten att 10 procent av aktieägarna satt stopp för Jay Z´:s köp av Aspiro och WiMP. Men bara några dagar senare verkar allt ha löst sig och Jay Z kommer köpa Aspiro för 1,05 kr per aktie, d.v.s. ca 464 miljoner kronor. Beskedet kommer lagom till att Tidal lanseras i Sverige. Intressant att notera är att internationellt skriver de flesta att Jay Z köper Tidal, inte WiMP/Aspiro, det verkar alltså som att Tidal har fått mer uppmärksamhet internationellt än WiMP.

Kobalt har fått 60 miljoner dollar i investering från Google Ventures och Michael Dell, grundare av Dell Computers. Pengarna kommer främst att användas till teknisk utveckling för att skapa den ”mest transparenta, effektiva och korrekta insamlings- och rapporteringslösningen.” Kobalt har sedan tidigare tagit in 66 miljoner dollar i kapital.

RIAA, den amerikanska branschorganisationen för skivbolag, har liksom MPAA (filmindustrins branschorganisation) steppat upp processen att stänga ned domännamn där det sker ett omfattande intrång i upphovsrätten genom att försöka påverka ICANN. ICANN är det högsta organet när det gäller domännamn, och beslutar bl.a. om vilka toppdomäner som ska finnas och hanteringen av IP-adresser. Syftet med arbetet är framför allt att få ICANN att påverka domänföretag att stänga ned domäner.

Den nya tjänsten Rightsify.com vill göra det enklare för rättighetshavare att skapa en överblick över alla intäktsströmmar. Tjänsten fungerar som en dashboard där man kopplar på olika datakällor för att kunna följa utvecklingen över tid. Tjänsten beskriver det själva på följande sätt: ”Once your data is imported into Rightsify, our technology automatically scans, filters and analyzes your data and then displays your data to you in fully structured, interactive and visual charts and graphs. You’ll no longer have to spend countless hours going through excel files to gather vital and strategic data, put those spreadsheets to work and we’ll take care of the rest.”

PongPing.com är ett finskt företag som har lanserat en tjänst som ska göra det lättare att länka samman musik med spelutveckling. Genom att stå mellan musikbolag och spelutvecklare vill man göra det enklare för spelindustrin att hitta rätt musik, och samtidigt göra det lättare för musikbolag att få ut sin musik i spel.

Daniel Johansson