18 februari 2015

Upprop om streamingintäkter

133 svenska låtskrivare publicerade i måndags ett upprop i Aftonbladet där man hävdar rätt till en större andel av intäkter från streamingtjänster än vad som nu är fallet.

Peter Kvint, en av initiativtagarna till uppropet, är nöjd med att uppropet uppmärksammades flitigt i medier inklusive i ett antal internationella. Men han tycker samtidigt att det är olyckligt att några rubriksättare fått det till en konflikt mellan låtskrivare och Spotify:

– Det vi vill är ju att få igång en diskussion med skivbolag, STIM och förlag om ökad transparens och på vilka nivåer ersättningarna ska ligga i den digitala världen, säger Kvint till MI.

Lars Nylin

Länk till uppropet i Aftonbladet:
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/kulturochnoje/article20313914.ab