3 februari 2015

ORGANISATION SAMI:s nya utbildning ger artister och musiker kraft att påverka

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) lanserar en helt ny utbildning för artister och musiker. Syftet är att ge svenska artister och musiker mer kraft att påverka i musikbranschen och därmed öka möjligheterna till starkare rättigheter och större intäkter.

Artister och musiker med intresse för att engagera sig i framtida styrelsearbete både inom fackliga organisationer och inom SAMI, har möjlighet att ansöka om att delta i utbildningen som erbjuder plats för 30 deltagare.

– Att artister och musiker involverar sig på beslutsfattande nivå i sin egen bransch är viktigt för att de ska kunna påverka utvecklingen. Det finns inga styrelseutbildningar för musiker idag, och därför vill vi skapa förutsättningar för våra anslutna att få ett större inflytande på sin egen framtid, säger Stefan Lagrell, VD på SAMI.

Utbildningen startar den 9 mars och omfattar fem heldagar (utspridda över året), på Nalen i Stockholm. Sista ansökningsdag är den 18 februari och antagningsbesked kommer redan den 23 februari. Deltagarna kommer att få kunskaper om:

•Musikbranschens aktörer – vem gör vad och varför finns de?
•Verksamhetsutveckling
•Styrelsearbete – så funkar det
•Musikens politik och mediehantering
•Ekonomi och juridik

Utbildningen arrangeras av SAMI i samarbete med huvudmännen Musikerförbundet, Svenska Yrkesmusikers förbund och Teaterförbundet, och kommer att återkomma årligen.

Läs mer om utbildningen på www.sami.se.

Lars Nylin