2 februari 2015

IFPI Musikförsäljningen i Sverige fortsatt stabil

Under 2014 ökade försäljningen av strömmade musiktjänster med 10,8 procent. Den digitala försäljningen står idag för 83,8 procent av den totala musikförsäljningen och 79,2 procent av den totala försäljningen kommer från strömmade musiktjänster, visar färska siffror från IFPI.

Den fysiska försäljningen fortsatte att minska under året – med 33,8 procent från 229 miljoner kronor till 152 miljoner kronor och står idag för 15,4 procent av den totala musikförsäljningen. Den totala musikförsäljningen gick ner med 0,4 procent till 987 miljoner SEK.

Kommentar från Ludvig Werner, VD för IFPI Sverige:

– 2014 fortsatte intäkterna från strömmade musiktjänster att öka och de står nu för 79 procent av de totala intäkterna, den högsta andelen i världen. CD:n hade ytterligare ett tufft år och minskade med 34 procent till att nu endast representera ca 15 procent av totalmarknaden. Marknaden 2015 ser vi positivt på med en förväntan på fortsatt tillväxt för strömmade tjänster.

Några fakta:

Albumförsäljningen (CD) stod för 15,4 procent av den totala försäljningen och minskade med 33,8 procent.
Av den totala musikförsäljningen är 31,9 (39 %) procent lokal repertoar och 68,1 procent (61 %) är internationell repertoar.
Vinylförsäljningen ökade med 45,6 procent och totalt såldes vinylskivor för 20,7 miljoner SEK i Sverige (jmf med 14,2 miljoner SEK 2013). Vinylförsäljningen står för 2,1 procent av den totala musikförsäljningen.

Lars Nylin