25 november 2014

ORGANISATION Musikbranschen i siffror 2013

På tisdagen presenterade Musiksverige ny statistik för år 2013 som visar på en bransch i medvind. Seminariet hölls på Nalen i Stockholm och nästintill varenda stol var tagen av intresserade seminariebesökare som bestod av personer från hela musikbranschen, politiker, media och andra närliggande branscher.

Linda Portnoff, tf VD Musiksverige, började seminariet med att berätta att musikbranschens totala intäkter inklusive upphovsrättsliga intäkter, intäkter för inspelad musik och konsertintäkter på konsumentprisnivå, uppgick till 7,6 miljarder kronor år 2013. En ökning med 10 % från föregående år.

På fyra år har den svenska musikbranschens intäkter ökat med sammanlagt 25 procent (2,1 miljarder kronor) och musikbranschens tillväxt visar på en mer positiv utveckling än Sveriges ekonomi som helhet.

I likhet med fjolårets statistik stod konsertintäkterna för drygt 50 procent av de totala intäkterna i musikbranschen. Ser man dock enbart till exportintäkterna ser fördelning annorlunda ut där de upphovsrättsliga intäkterna är störst med drygt hälften av de totala exportintäkterna.

Ett panelsamtal hölls efter presentationen av rapporten. Samtalet modererades av Johannes Hylander från New Republic och medverkande var: Jonas Sjöström, Playground Music Scandinavia, Linda Portnoff, Musiksverige, Elisabet Widlund, SAMI, Per Sundin, Universal Music, Karsten Dyhrberg Nielsen, Stim och Ulf Dernevik, Kulturdepartementet (mp).

Huvudämnet under panelsamtalet var den mäktiga omställning som musikindustrin gått genom under senare år. Från den dystra bilden i mitten av 00-talet, ”vi låg ner och skrek, hade inte Spotify kommit hade vi dött” sa Sundin, till dagens mer optimistiska situation.

Andra ämnen som dök upp var globaliseringen av musikindustrin, bl a Sjöström pekade på alla nya marknader som svensk musik nu utmanar, och faktumet att attityden mot YouTube måste skärpas så länge Google/YouTube inte betalar rimliga summor till rättighetshavarna.

Dernevik, sakkunnig hos kulturminister Alice Bah Kuhnke, sattes under en del press i upphovsrättsfrågan, där hans parti Miljöpartiet varit vaga, men kom lite undan genom att peka på att vi har en koalitionsregering och att gällande lagar råder.

Lars Nylin