16 oktober 2014

PROMOTION Jazzapparat

I samarbete med promotionbolaget Birds Will Sing For You har Riksförbundet Svensk Jazz startat samarbetsprojektet Jazzapparat i syfte att stärka promotionarbetet inom jazzgenren. Målet är att tillsammans bygga kunskapen om hur man säljer jazz och närbesläktad musik till media och att samtidigt sammanföra bolagens utgivningsdatum för att undvika onödig konkurrens. Tolv musikerägda bolag medverkar.

– Projektet är en chans för oss alla att under gemensam flagg visa upp den enorma livskraft som finns inom svensk jazz, kommenterar Hans Olding på El Dingo Records, vars album Far From Rio är den första utgivningen i projektet. Vi känner ju alla varandra ganska väl sedan tidigare och har insett att vi behöver ta hjälp av varandra för att lättare nå ut och tränga igenom mediebruset.

– Att driva skivbolag har blivit nödvändigt för att nå ut med ny musik i en sviktande skivbransch där de etablerade bolagen sällan vågar chansa på smalare genrer som jazz. Det är för det mesta väldigt spännande men tar så klart tid från skapande och musicerande, som ju är anledningen till att vi började hålla på med musik. Därför känns det otroligt positivt och skönt att kunna ta hjälp av varandra och arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål, med hjälp av vårt riksförbund och professionella PR-människor.

– Från Birds Will Sing For You’s håll så är Jazzapparat ett intressant projekt på flera sätt, säger Petter Seander, CEO på Birds Will Sing For You Enterprise. Det handlar om fokuset på den digitala kommunikationen, samarbetstankarna och dessutom det spännande arbetet med att stärka helhetsbilden av den svenska, vitala jazzscenen.

– Med Jazzapparat får bolagen en neutral mötesplats, där de kan snacka ihop sig om releasedatum och utbyta kunskap och idéer, konstaterar Karin Inde på Svensk Jazz. En viktig vinst är att undgå onödig konkurrens, som t ex kan uppstå när flera stora produktioner råkar släppas samma vecka. Målet är att Jazzapparat ska kunna leva vidare efter pilotprojektet och att fler intresserade bolag ska kunna hänga på då.

I uppstarten medverkar följande tolv skivbolag i projektet: Hoob Records, Umlaut Records, Connective Records, Kopasectic Productions, Found You Recordings, Country & Eastern Productions, Lundgren Music, Havtorn Records, 7P Machyine, El Dingo Records, Boogiepost Recordings och Stockholm Jazz Records.

– Skivdöden har inneburit en kreativ revolution för den oberoende jazzen, nu har nämligen musikerna startat skivbolag och har plötsligt all makt över musiken, konstaterar Josef Kallerdahl som driver Hoob Records. Det finns inget traditionellt över vårt sätt att driva skivbolag. Vi jobbar helt intuitivt och på feeling, med bara musiken som utgångspunkt och spridningen av den som mål.

Josef Kallerdahl, HOOB Records Jag tror och hoppas att vårt samarbete kring PR ska innebära samma sak och präglas av nya idéer och snabba beslut. Och att journalisterna ska förstå nyhetsvärdet i den kraft som kommer av att ett gäng musiker gör precis som de vill!

I det första promotionpaketet från Jazzapparat ingår Hans Olding/Jaska Lukkarinen feat. Karl-Martin Almqvist och Mattias Welin Far From Rio [El Dingo Records] (utgivningsdatum 29 oktober), Thomas Jäderlund Amazing Trio Plays Jazz [Country & Eastern] (12 november), Cecila Mur & Gustav Lundgren Cruce de Caminos 19 november // [Lundgren Music] (19 november) och Erik Lindeborg Trio Live [Stockholm Jazz Records] (26 november).

Claes Olson

Länk:

https://www.facebook.com/jazzapparat