16 juli 2014

SKIVBOLAG Streaming ökar, men den totala försäljningen minskar

IFPI Sverige har presenterat statistik över årets sex första månaders musikförsäljning i Sverige. Statistiken visar att försäljningen av strömmade musiktjänster fortsätter att öka, men samtidigt minskade den totala musikförsärsäljningen med 2,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Under sexmånadersperioden januari-juni ökade försäljningen av strömmade musiktjänster i år med 12 procent. Den digitala försäljningen står idag för 86 procent av den totala musikförsäljningen och 81 procent av den totala försäljningen kommer från strömmade musiktjänster.

Samtidigt minskade den fysiska försäljningen med hela 43,5 procent, från 124 miljoner kronor till 70 miljoner kronor. Därmed står den fysiska försäljningen idag för endast 14 procent av den totala musikförsäljningen.

Den totala musikförsäljningen gick ner med 2,5 procent, från drygt 499 miljoner kronor till 487 miljoner kronor.

– Att den ”nya” branschen med streaming fortsätter att öka är mycket positivt, kommenterar Ludvig Werner, vd för IFPI Sverige. Det innebär att den digitala försäljningen nu står för hela 86 procent av de totala intäkterna och att antalet konsumenter av premiumtjänster fortsätter att öka även på den svenska marknaden, som redan har världens högsta andel av betalande streamingkunder.

– Att totalmarknaden går ner är däremot allvarligt. Vår prognos är dock att helåret 2014 kommer att visa på tillväxt i totalmarknaden.

Av den totala musikförsäljningen i Sverige är för närvarande 33 procent lokal repertoar och 67 procent internationell repertoar.

Claes Olson

 

Musikförsäljningen i Sverige / januari-juni 2014 (Samtliga tal är angivna i tusental) 

Antal

% LY

SEK

% LY

Singlar (CD)

29

21,6%

949

39,0%

Album (CD)

1 860

-40,0%

66 706

-43,7%

Video (DVD + Blue Ray)

34

-54,9%

2 189

-51,7%

Digital – (Streaming)

392 085

11,6%

Digital – (Download + Övrigt)

24 992

1,6%

Totalt

486 921

-2,5%

 

Länk: 

www.ifpi.se