5 juni 2014

SKIVBOLAG SOM vädjar till kulturministern om ingripande mot YouTube

Med anledning av den internationella konflikten mellan WIN (The Worldwide Independent Network) och IMPALA (där de oberoende svenska skivbolagen är medlem) riktar sig en svenska skivbolagsorganisationen SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter) i ett brev till kulturminister Lena Adelsohn Lijeroth.

SOM ber kulturministern och regeringen att snarast ingripa så att inte även andra kreativa sektorer tvingas in i kostsamma tvister mot dominerande aktörer som Google. Man uppmanar även kulturministern och regeringen att om möjligt förhindra YouTube från att blockera de oberoende företagen från sina plattformar.

Så här lyder brevet i sin helhet:

Till : Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Stockholm den 4 juni 2014 

Hej Lena,

Google / YouTube missgynnar oberoende artister och musikbolag

Vi skriver för att berätta om åtgärder som har vidtagits av YouTube när det gäller musikinspelningar från oberoende musikbolag.

Den oberoende musiksektorn består av en mängd små och medelstora företag som står för en mycket stor del av alla nya musikreleaser. Oberoende skivbolag agerar som investerare i kreativitet och kultur, letar upp individuella talanger och ger dem en startpunkt för att bygga en hållbar karriär inom den kreativa industrin. De utför en viktig roll både ekonomiskt och kulturellt. Man kan påstå att i princip varje ny intressant genre har sprungit ur den oberoende sektorn.

Den oberoende musikbranschen är hem till framgångsrika artister som till exempel Jose Gonzales, The Knife och Kajsa Grytt liksom många andra mindre kända och kommande artister från Sverige. Artister som Kapten Röd och Ane Brun väljer att arbeta med oberoende musikbolag eftersom de erbjuder en större artistisk frihet, mer flexibilitet, större öppenhet och möjligheten till en större kontroll över karriärens olika beståndsdelar.

YouTube har en dominerande ställning och ungefär 80 % av Internetanvändarna använder YouTube för videouppspelning. YouTube har varit ett helägt dotterbolag till Google sedan 2006. YouTube väntas inom kort lansera en ny musikstreamingtjänst för att konkurrera med etablerade tjänster som t.ex Spotify. Nu försöker de att tvinga den oberoende sektorn att gå med på avtalsvillkor som vi förstår är betydligt sämre än de som erbjuds till de internationella ” major ” musikbolagen (Sony, Warner och Universal). För att sätta press på de små bolagen så hotar YouTube att summariskt blockera deras repertoar i tjänsten om man inte går med på de erbjudna avtalsvillkoren.

Enligt våra medlemmar är villkoren som för närvarande erbjuds från YouTube till oberoende företag inte förhandlingsbara och mycket ogynnsamma, och i vissa delar ogenomförbara (till exempel insisterar man på globala rättigheter som det oberoende bolaget inte kan bevilja pga av ingångna avtal med internationella partners). YouTube underminerar också befintliga ersättningsnivåer på marknaden från musikstreamingtjänster som Spotify, Rdio, Deezer och andra. Alla dessa företag har valt att ge de oberoende bolagen villkor som är jämförbara med de stora majorbolagen, något som YouTube nu alltså inte avser att göra.

Om ett sådant missgynnande av den oberoende sektorn inte hejdas kan konsekvenserna på sikt bli mycket allvarliga, inte bara för musikindustrin, utan för alla kreativa och rättighetsbaserade industrier. Vi står inför en framtid då en stor del av den internetbaserade distributionen och nyttjandet av rättigheter kan komma att kontrolleras av ett fåtal stora globala aktörer som avser att behålla så mycket som möjligt att det värde som skapas. Ett scenario där mycket lite av det generade värdet går tillbaka de kreatörer som skapat det innehåll som dessa aktörer bygger sin verksamhet på.

Google har visat låg vilja att agera rättvist när det gäller frågor som rör skatteansvar och man visar nu en liknande brist på hänsyn till kultur och kreativitet. Vi hävdar att om en dominerande aktör som YouTube tvingar småföretag att acceptera lägre ersättningar än vad de erbjuder de stora bolagen så missbrukar man sin dominerande ställning.

Vi ber Kulturministern och regeringen att snarast ingripa så att inte även andra kreativa sektorer tvingas in i dyra och onödiga tvister mot dominerande aktörer som Google. Vi uppmanar även Kulturministern och regeringen att om möjligt förhindra YouTube från att blockera de oberoende företagen från sina plattformar för att tvinga på oss ogynnsamma villkor istället för att erbjuda en hållbar kommersiell lösning.

Denna fråga är av en sådan betydelse att vi bett vår Brysselbaserade lobbyorganisation IMPALA brådskande lyfta frågan med EU-kommissionen.

Vi finns förstås tillgängliga för frågor om ni önskar mer information kring denna viktiga fråga.

Med vänlig hälsning
Anders Engström
Ordförande Svenska Oberoende Musikproducenter

Se även dagens andra artikel i MI om de internationella protesterna mot YouTube!

Claes Olson