5 juni 2014

SKIVBOLAG Oberoende musikbolag från hela världen protester mot YouTube

Den pågående tvisten mellan The Worldwide Independent Network och YouTube har ytterligare trappats upp.Oberoende musikbolag från hela världen har denne vecka samlat sig i en protest mot vad de menar är ren utpressningstaktik från YouTubes sida.

De internationellt organiserade oberoende skivbolagen i organisationerna The Worldwide Independent Network (WIN) och IMPALA (där bl.a svenska SOM / Svenska Oberoende Musikproducenterär medlemmar) vänder sig den här veckan till EU-kommissionen och hävdar att YouTube missbrukar sin marknadsdominans.

Det Googleägda bolaget vägrar att dra tillbaka sina hot mot musikbolag som är ovilliga att ansluta sig till YouTubes nya streamingtjänst på vad WIN tidigare kallat ”mycket oförmånliga villkor”. YouTube har i vissa länder valt att närma sig enskilda oberoende bolag med ett icke förhandlingsbart avtal kombinerat med ett uttalat hot om att bolagets repertoar kommer att blockeras om man inte undertecknar avtalet.

Intresseorganisationen IMPALA, som representerar över 4 000 oberoende musikbolag, stöder WIN i kravet på åtgärder för att hindra YouTube från att missbruka sin marknadsdominans. Svenska SOM är medlemmar i IMPALA och stödjer helhjärtat initiativet.

Den oberoende sektorn bekräftade vid en presskonferens i London den här veckan att man vänt sig till EU-kommissionen för att denna skall stoppa YouTube från att utfärda hot om blockering och förhindra vidare missbruk av marknadsdominans, allt för att främja verklig konkurrens och mångfald på den digitala musikmarknaden.

– Att ett företag som Google med sin oerhörda makt och dominerande position tar till denna typ av maktspråk mot små musikbolag är extremt oroväckande, konstaterar Jonas Sjöström, President IMPALA.

–. Den här typen av ultimatum och hot om att plocka bort allt material från berörda bolag på YouTube hör inte hemma i en europeisk tradition. Att det kommer från ett företag som babblar om att de skyddar yttrandefriheten och är emot censur i alla former är patetiskt.

– Det är dags att den svenska regeringen tänker igenom vad för relation man ska ha till Google och hur man ska skydda svenska företag från Googles hot om avstängning.

SOM har i veckan vänt sig till den svenska kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth (M) för att påtala missförhållandet. Se separat artikel / MI!

Claes Olson