4 juni 2014

FÖRLAG Monza och Kobalt utökar samarbetet

Kobalt Music Group har förlängt och utökat det exklusiva administrationsavtalet med Monza Publishing AB. Samarbetet omfattar nu hela världen och har en mer
kreativ inriktning än tidigare.

”Vi ser ingen anledning att hantera till exempel Skandinavien själva längre, när Kobalt kangöra det på ett mycket effektivare sätt. Kobalt har också det klart snabbaste och mest transparenta systemet för hantering av betalningsströmmar”, säger Eric Hasselqvist, styrelseordförande i Monza Publishing.

”Ett nytt samarbetsområde som jag ser fram emot är synkar, där vi kommer att jobba aktivt med Kobalts kontor utomlands och i Stockholm. Ingen har väl undgått att detta numera är ett av de absolut viktigaste områdena inom musikförlagsverksamheten, säger Fredrik Svalstedt, VD, Monza Publishing.

”Fredrik, Eric och teamet på Monza är oöverträffade när det gäller att hitta nya artister och nya låtskrivare. Det känns fantastiskt att de valt Kobalt som exklusiv partner och det kommeratt bli väldigt roligt att vara med på deras resa,” säger Johan Ekelund på Kobalt Music Group.

Lars Nylin