2 juni 2014

EXMS pratar upphovsrätt i Kina

Den andra upplagan av Sino Swedish Sounds med seminariet New Models for Music Distribution ägde rum i Shanghai lördagen den 17 maj. Eventet, som konsulatet första gången tog initiativ till förra året, har till syfte att föra samman såväl svenska och kinesiska musiker som folk från musikbranschen samtidigt som en större svensk-kinesisk konsert äger rum.

Målet är att öka genomslaget i media för besökande svenska artister och dra uppmärksamheten till svenskt kunnande inom musik samt att fördjupa dialogen om upphovsrättigheter.

I år spelade svenska Nicole Sabouné och Anna von Hausswolff tillsammans med två kinesiska band inför en stor publik, ca 2 000, på rockklubben Quanshuiwan i centrala Shanghai. Konserten föregicks av ett seminarium om musikdistribution on-line och vägen från piratnedladdningar till lagliga streamingalternativ. Jesper Thorsson, VD från Export Music Sweden deltog från svensk sida. Ljud och bildkonstnärerna Christian Berg och Chai Mi uppförde också improvisationsverket The Sparrow and the Raven.

– Stort tack till konsulatet som gjort ett fantastiskt jobb med detta lyckade evenemang och även till Business Sweden i Shanghai. Kina ingår inte i ett av Export Music Swedens målterritorier just därför att upphovsrätten hittills inte fungerar tillfredställande. Därför är jag tacksam över att jag blev inbjuden för att prata om hur det funkar här hemma och hur vi trots allt har tagit oss ur det värsta pirateriet. Att en fungerande upphovsrätt och intäktströmmar till låtskrivare, artister och företag är en förutsättning för ett svenskt musikunder. Jag passade på att träffa flera legala kinesiska tjänster, men viktigast blev mötet med Shanghais åklagarenhet för IPO-frågor, säger Jesper Thorsson.

Sino Swedish Sounds producerades och genomfördes av GK i Shanghai i samarbete med konsulatets lokala samarbets- och mediapartner Sun Mengjin och Quanshuiwan. Stöd har också erhållits från Business Sweden. Utöver främjandemedel från konsulatet har medel erhållits från Svenska Institutet,  Kulturrådet och från ambassaden i Peking.

Lars Nylin

Bilden Jesper Thorsson. Foto: Alexander Högström