30 maj 2014

KULTURRÅDET 4,2 miljoner i fonogramstöd

I årets första ansökningsomgång fördelar Kulturrådet drygt 4,2 miljoner kronor i produktionsstöd och internationellt marknadsstöd till 75 produktioner på 60 skivbolag.

Andelen medverkande kvinnor bland de skivproduktioner som beviljats stöd är i år historiskt högt, 41 procent, vilket kan jämföras med samtliga ansökningar som omfattar 32 procent medverkande kvinnor. How Sweet the Sound Music Sweden får 50 000 kronor i internationellt marknadsstöd för Jennie Abrahamsons album Gemini Gemini.

Mest stöd får skivbolagen BIS Records och dB Productions som beviljats 340 000 respektive 320 000 kronor.

Syftet med stödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram. Kulturrådet strävar efter mångsidighet vad gäller verk, artister och upphovsmän. Utgångspunkter för bedömningen av ansökningarna har varit konstnärlig kvalitet och producentens behov av stöd.

2014 års sammanlagda budget för fonogramstöd är 7,5 miljoner kronor.

Claes Olson

Bilden: Jennie Abrahamson

Länk:

http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2014/Fonogram/