13 maj 2014

ORGANISATION SAMI samlar in mer ersättning än någonsin

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) redovisar sitt bästa resultat någonsin. SAMI har både samlat in och satt av mer ersättning till framtida utbetalningar än tidigare, vilket innebär att SAMI:s artister och musiker borde kunna se fram emot rekordutbetalningar under 2014.

Totalt har SAMI samlat in 168 Mkr under 2013, vilket är en ökning med 3 procent från föregående år. Ersättningen för offentligt framförande, när företag använder musik i sin verksamhet, har ökat med 10 procent.

– Det är oerhört glädjande att kunna konstatera att vi både har samlat in och satt av mer ersättning till framtida utbetalningar än vi har gjort tidigare, vilket också innebär att SAMI:s artister och musiker borde kunna se fram emot rekordutbetalningar under 2014, säger Stefan Lagrell, VD på SAMI.

Under 2013 har SAMI betalat ut 98 Mkr, en ökning med 14 procent jämfört med föregående år. SAMI har under året också avsatt 126 Mkr för framtida utbetalning till rättighetshavarna, vilket motsvarar en ökning med 15 procent, och innebär en positiv utveckling för kommande utbetalningar till rättighetshavarna.

– SAMI arbetar hårt för att hitta nya intäkter till artister och musiker, samtidigt som vi ständigt ser till att hålla kostnaderna nere. Det kommer vi att fortsätta med, allt för att kunna betala ut så mycket upphovsrättsliga ersättningar som möjligt, säger Stefan Lagrell.

SAMI 2013 i siffror:

Total insamling: 168 Mkr +3%
Störst ökning:
– Intäkter från offentligt framförande +10% (från närmare 42 000 betalande musikanvändare)
– Intäkter från public service +18%

Utbetalningarna uppgick till 98 Mkr +14%
Ersättning avsatt för framtida utbetalning: 126 Mkr +15%
SAMI hade 31 222 anslutna i slutet av året
12 312 anslutna fick SAMI-ersättning under året, varav 1 724 fick ersättning för första gången.

SAMI:s årsredovisning:

http://sami.se/upload/Om%20oss/%C3%85rsredovisningar/%C3%85R-2013.pdf

Lars Nylin