6 maj 2014

DEBATT Skaps Alfons Karabuda svarar på öppet brev

Tidigare i veckan skrev Peter Åstedt på bolaget Musichelp ett debattinlägg där han kritiserade valet av en manlig VD till Stim. I inlägget fick Skaps Alfons Karabuda kritk. Denne svarar nu i MI.

”I ett öppet brev i Musikindustrin kritiserar Peter Åstedt, vd på Musichelp Sweden AB, valet av ny vd till Stim. Han gör också kopplingen att valet av en man skulle visa att jag och SKAP:s mångfalds- och jämställdhetssatsning inte lever upp till vårt ord.

Stims styrelse har utsett en man till vd. Med det inte sagt att jämställdhetsarbetet på Stim står stilla. Ledningen består idag till övervägande del, 60 procent, av kvinnor. Av Stims alla medarbetare är 48 procent kvinnor. Den genomsnittliga lönen för kvinnorna på Stim är enligt den senaste lönekartläggningen något högre än männens – kvinnornas andel av mäns löner på Stim var förra året 111 procent.

Vem som blir Stims vd är ett beslut för Stims styrelse. Att jag och SKAP driver ett mångfalds- och jämställdhetsarbete är en annan sak. Men Åstedt har rätt i att det finns en mansdominans på tyngre poster i branschen. Jag själv och Peter Åstedt är båda exempel på det.

Vad gäller mina uppdrag har jag tackat ja när jag tillfrågats och jag bedömer att jag kan bidra och göra nytta. Jag har också tackat nej när jag bedömer att jag är fel person för uppdraget och gör bättre i att avstå platsen till någon annan.

Flera av de uppdrag Peter Åstedt nämner hör dessutom ihop. Som ordförande i SKAP är jag automatiskt ledamot i Stim, Musiksverige och representant för Sverige i NPU. Och endast som ordförande i SKAP och APCOE kan jag väljas till ordförande i ECSA. Uppdragen kommer så att säga ”på köpet” och går inte att avstå.

I fallet med Statens Musikverks konstnärliga råd är det regeringen som utser ledamöterna. Principen är 50/50 och jag är följaktligen invald på en av de manliga posterna. Det uppdrag på Svensk Musik som Peter Åstedt nämner har jag lämnat. På min tidigare stol i den styrelsen sitter numera en kvinna.

Det finns olika sätt att arbeta med mångfald och jämställdhet. Ett är att kritisera andra och be dem räkna huvuden. Ett annat är att de huvuden som är i ledande ställning tar sitt ansvar. För det handlar om mer än att räkna huvuden.

Mansdominansen på tyngre poster i branschen är ett symptom på en åldersmässig, etnicitetsmässig och mansdominerad homogen miljö. Men att bara behandla symptom är ingen långsiktig lösning. För att förbättra situationen krävs ett långsiktigt och kvalitativt förändringsarbete. Det är det som SKAP:s mångfalds- och jämställdhetssatsning tar sikte på.

Att bli ifrågasatt är nyttigt och jag tror inte att SKAP eller jag själv mår sämre av att hamna under lupp. Vi hyser inte heller några illusioner om att SKAP ensamt kan, eller ska, åstadkomma en förändring för en hel bransch. Men en av våra ambitioner är att branschen ska se vår satsning. Ta till sig den. Delta i den. Jag är glad att flera hakar på.”

Alfons Karabuda