3 april 2014

MUSIKVERKET 10 miljoner till 52 projekt

52 samarbetsprojekt i musiklivet får dela på drygt 10 miljoner kronor i Musikverkets första ansökningsomgång för 2014.

– Den här omgången ger möjlighet för flera nya aktörer att förverkliga sina idéer och drömmar. Det handlar främst om projekt som leder till att musik spelas för publik men även nya strukturbyggen och tvärdisciplinära samarbeten, säger Jonas Burman, chef för Musikplattformen vid Musikverket.

– Det är en stor andel internationella samarbetsprojekt även den här ansökningsomgången vilket visar att det fria musiklivet till stora delar är internationaliserat, fortsätter Jonas Burman.

Ansökningsomgången i siffror

– 52 projekt har beviljats stöd
– 23 nationella projekt
– 29 internationella projekt
– Totalt beviljas 10 533 935 kronor
– 255 projekt ansökte om totalt 48 771 644 kronor

De projekt som får stöd i ansökningsomgång 2014:1 utgörs av ungefär lika stor andel kvinnor som män. Detta gäller även för den totala gruppen av sökande.
Hela listan över beviljade projekt och deras sammanfattningar kommer att publiceras i dag klockan 13.00 på Musikverkets webb, under fliken Beviljade projekt.

Lars Nylin