20 mars 2014

4 SNABBA Holger Carlsson / SXSW

Holger Carlsson har precis kommit hem från årets stora internationella musikmässa och festival South by Southwest (SXSW) i Austin, Texas, där han var involverad i årets svenska satsning. För Musikindustrins läsare summerar han här sina intryck.

Hur skulle du vilja summera och utvärdera dina intryck av årets festival?

– Det känns att rutinen för både SxSW och svenskgänget börjar sitta. Allt har fungerat väldigt smidigt hela veckan. Vi har fått bra respons i montern och fler besökare än vanligt på många av de svenska bandens spelningar, vilket ofta är en utmaning då tvåtusen band konkurrerar om amerikanska musikbranschens uppmärksamhet.

– Det var kul att så många dök upp på Sveriges FILTER show, som gick samtidigt med att Lady Gaga gjorde sitt keynote speech!

Kan du berätta vad du personligen gjorde och hur du arbetade på plats under festivaldagarna?

– Det mesta jobbet för mig ligger innan festivalen – att sätta samarbetet med våra partners, säkra upp bra speltillfällen för banden, planera logistiken och se till att marknadsföra spelningarna. På plats kör vi morgonmöten varje dag där vi går igenom vad som hände under gårdagen och dagens schema.

– Sen försöker jag se så många som möjligt av de svenska banden och ta möten för planeringen inför 2015. I år var jag även moderator för den svenska musikpanelen.

Under årets festival inträffade det en tragisk dödsolycka, då en berusad bilförare körde in i en folksamling och dödade tre personer samt skadade ännu fler allvarligt. Hur påverkade den händelsen stämningen för dig?

– Väldigt trist att detta hände och självklart påverkades många av detta – framför allt de som direkt blev vittnen till olyckan. Beslutet att fortsätta festivalen var dock helt korrekt. Det hade kunnat bli uppror om man ställt in. Tyckte själv att det, delvis på grund av detta, kändes lugnare än tidigare år och det hölls respektfulla minnesstunder, tyst minut och liknande innan flera event.

Blir det en liknande SXSW-satsning nästa år igen eller hur går dina tankar?

– Tag tycker absolut vi fått bekräftat från många håll att musikupplägget håller och de som var med i år vill vara med nästa år också. Så, ja! Klart vi kör igen 2015!

Claes Olson