20 februari 2014

ORGANISATION Kenth Muldin lämnar STIM

Sedan en tid står det klart att STIM:s styrelse och dess vd Kenth Muldin gör olika bedömningar om vilken strategisk inriktning organisationen bör ha för att möta de nya utmaningar man står inför. Av det skälet har parterna idag kommit överens om att gå skilda vägar.

Kenth Muldin har sedan 2003 varit vd för STIM, där han dessförinnan först var chefsjurist och därefter vice vd.

– Kenth Muldin är arkitekten bakom det moderna STIM och har försett STIM med plattformar och internationella kontaktytor organisationen tidigare saknat, kommenterar organisationens styrelseordförande Kjell-Åke Hamrén.

– Jag är tacksam över att en så briljant person som Kenth Muldin tjänat STIM under så lång tid och ser samtidigt fram emot att rusta STIM för nya utmaningar.

Enligt obekräftade uppgifter till Musikindustrin har även STIM:s fördelningschef Fredrik Lomäng lämnat sin tjänst.

Claes Olson