22 januari 2014

LIVE ”Festivaldöden” överdriven visar rapport

Under 2013 användes begreppet ”festivaldöd” flitigt i svensk press för att beskriva utvecklingen bland svenska musikfestivaler. Festivalerna Peace & Love och Siesta! tvingades kasta in handduken, medan festivaler som Sundsvalls Gatufest och Tivolirock gick i konkurs efter genomförandet.

MI-medarbetaren Daniel Johansson har för Ekonomihögskolan under hösten 2013 studerat besökarsiffrorna till de tio största kommersiella festivalerna i Sverige under 14 års tid, och konstaterar i sin rapport Music Festivals in Sweden – An Analysis of the Ten Largest Commercial Festivals 2000 – 2013 att ”festivaldöden” är något överdriven.

Besökarsiffrorna till de tio största musikfestivalerna i Sverige slog rekord år 2013, med 268 000 betalande besökare. Detta kan jämföras med de 109 000 som besökte de tio största kommersiella musikfestivalerna år 2000. Under dessa fjorton år har man kunnat se en konstant uppgång i det totala antalet besökare, förutom år 2010 och 2011 då en viss nedgång inträffade. Det var också då som den första ”vågen” av begreppet festivaldöd kunde synas i svensk press. Under 2012 och 2013 har tillväxten fortsatt.

Festivalmarknaden i Sverige har dock förändrats.

– Marknaden har blivit mycket mer volatil. Dessutom är det idag större kommersiella företag som driver de flesta av de största festivalerna i landet snarare än idéella föreningar som det var en gång i tiden, säger Daniel Johansson.

– Sedan år 2008 har den största festivalen i Sverige för varje år blivit allt större, samtidigt som de övriga festivalerna också vuxit. En mellanstor musikfestival bland de tio största kommersiella festivalerna är idag lika stor som Hultsfred var under åren 2000 – 2004, när Hultsfred
dominerade marknaden.

Studien går inte igenom hur de ekonomiska förutsättningarna för att driva festival eventuellt har förändrats, eller hur de ekonomiska resultaten för de olika festivalerna sett ut, utan fokuserar främst på att beskriva besökarantalen.

– Man kan använda sig av två perspektiv på begreppet ”festivaldöd”. Å ena sidan kan det användas för att beskriva en situation där många festivaler ”dör”, å andra sidan kan det användas för att beskriva en minskning i intresset för att överhuvudtaget gå på festival. Studien visar att det första perspektivet till viss del kan bekräftas, men att det andra perspektivet inte alls stämmer. Svenska musikälskare är mer intresserade än någonsin av att gå på festival, säger Daniel Johansson i ett pressmeddelande.

Lars Nylin

Rapporten i sin helhet hittar ni i högerspalten på den här sidan: http://lnu.se/amnen/music–event-management