17 januari 2014

NORGE Försäljningen upp 11 %

Den norska musikmarknaden upplevde en kraftig uppgång under 2013. En ökning med hela 11% berodde till största del på streaming, medan fysisk försäljning och download fortsatt sjönk. Steaming står nu för 65,3% av omsättningen.

Den norska skivindustrin omsatte 2013 603 miljoner norska kronor, upp från 545 miljoner år 2012. Ökningen av streaming var i kronor räknat 60%, den digitala försäljningen gick totalt upp 40%. 22,3 % av den återstående försäljningen stod fysisk försäljning för. Förra årets omsättning är den största sedan 2009 och nästan lika hög som den för 2008, ett år då digital försäljning fortfarande bara stod för 9,3 % av den norska musikförsäljningen.

Ifpi Norge pekar i en rapport på att Norge precis som Sverige varit ”early adaptors” av streamingtänster och att markanden mognat snabbare i dessa länder än på de flesta andra platser. Det noteras också att kategorin 40+ i allt högre grad använder streamingtjänster som WiMP och Spotify.

– Vi är väldigt positiva över den här utvecklingen och kommer med entusiasm att arbeta vidare för att säkra fortsatt utveckling under de kommande åren. Vi arbetar för att öka användandet av streamingtjänster i alla åldersgrupper, med särskilt fokus på 40+”, säger Ifpis norska VD Marthe Thorsby.

Lars Nylin