20 november 2013

DIGITALNYTT Sex av tio streamar

Musiklyssnandet på nätet växer ständigt. Årets statistik från Institutet för internetinfrastruktur – stiftelsen som sköter domänen .se – visar att 62 % av nätanvändarna någon gång strömmar musik. Det gör att streamingtjänster är nästan lika använda som exempelvis Facebook.

De överlägset vanligaste användningsområdena på nätet är föga överraskande e-post, bankärenden och nätköp. Men efter dessa, som används av nästan samtliga nätanvändare, står musiklyssning upp bra som alternativt användande. I enkäten soi2013 svarar 62% att de någon gång strömmar musik och att 26% gör det dagligen.

Fildelning av alla slag ligger kvar på samma nivå som tidigare år, 20% anger att de någon gång fildelar exempelvis spel, programvara eller musik.

Intressant för marknadsförare är att de sociala nätverken är fortsatt stora. Facebook används någon gång av 66%, 45% dagligen – siffror som är något lägre än tidigare. Twitter har ökat kraftigt men har bara 4% regelbundna användare, 17% säger använda tjänsten någon gång. Instagram är den stora utmanaren med ungefär lika många användare som Twitter.

Enkäten visar även att en miljon svenskar aldrig eller mycket sällan använder nätet, liksom att hela 40% säger sig uppleva att de är ”utanför” den sociala nätgemenskapen.

Lars Nylin

Länk till enkäten och analys

http://www.soi2013.se/

Länk till analys

http://www.internetstatistik.se/nyheter/facebook-popularast-bland-svenskarna-men-twitter-och-instagram-knappar-in/