16 oktober 2013

IM MEMORIAM Mats Olsson

Orkesterledaren, arrangören, dirigenten, musikern, kompositören, skivproducenten och skivbolagsdirektören Mats Olsson har avlidit efter en tids sjukdom, 83 år gammal.

Mats Olsson har en lång och framgångsrik karriär bakom sig inom svensk musik och underhållningsbransch sedan sent 1940-tal. Mats Olssons Kör och Orkester är välkänt och står på otaliga skivetiketter från 1950-talet och framåt, då han var verksam som musiker, orkesterledare, arrangör och producent. Han förekom också regelbundet i dessa roller inom tv, radio och film i mängder med program och filmer ända fram till 1990-talet. Inom musiken har han genom åren rört sig brett från jazz till schlager samt pop och rock. Mats Olsson har som en av landets mest anlitade arrangörer verksamt bidragit till att lyfta fram svensk populärmusik. Han har under årens lopp arbetat som arrangör och producent med Sveriges största och mest etablerade artister på tv, radio och på skiva. I hans arrangemang fanns en för sin tid nyskapande ton.

Mats Olsson föddes i Stockholm 1929. Efter studier på bl.a. Kungliga Musikhögskolan 1947 i piano, harmonilära, kontrapunkt, orkestrering och dirigering startade han sin karriär som jazzmusiker och pianist i bl.a. Arthur Österwalls Orkester, Carl-Henrik Norins Orkester och därefter i Thore Ehrlings Orkester. Mot slutet av 1950-talet kom jobbet som arrangör att uppta merparten av hans insatser inom svensk musikbransch. År 1958 släpptes hans debutskiva på RCA/Electra With Love from Sweden. Skivan var banbrytande och Mats Olssons talang som arrangör fick ett genombrott, inte bara i Sverige utan också internationellt (skivan gavs bl.a. ut av RCA i USA). På skivan finns Mats arrangemang med verk av bl.a. Hugo Alfvén, Evert Taube och Wilhelm Peterson-Berger.

I slutet av 1950-talet blev Mats Olsson anlitad av skivbolaget Grammofon AB Electra som inspelningschef/arrangör/producent, där han rönte stora framgångar under 60-talet som arrangör/producent för en mängd skivinspelningar med bl.a. Jan Malmsjö, Lars Lönndahl, Towa Carson, Mona Wessman, Lenne Broberg och Claes Göran Hederström. Med Claes Göran Hederström och låten Det börjar verka kärlek banne mej vann han Melodifestivalen år 1968. 1970 började Mats Olsson som Inspelningschef/producent på skivbolaget CBS där han bl.a. kontrakterade Mikael Rickfors, Magnus Uggla m.fl. och låg bakom ett stort antal skivinspelningar inom pop/rock/visa m.m.

Sent 1970-tal startade han egna skivbolaget och musikförlaget Planet Records & Music , bland de första kontrakteringarna och utgivningarna var samarbetet med Lasse Åberg och de framgångsrika Trazan & Banarne-skivorna. Planet Records & Music var verksamt fram till 1994 och gav även ut en mängd etablerade internationella artister. Under 1950/60/70/80 och 90-talen var Mats Olsson verksam inom svensk TV, radio och film som arrangör och orkesterledare. Det kanske mest kända exemplet inom TV är hans medverkan som arrangör och orkesterledare mellan åren 1981 och 1990 i det mycket populära musikfrågeprogrammet Notknäckarna i SVT.

Lars Nylin