10 oktober 2013

TV Böter för TV4 efter reklamavbrott

TV4 får böta 50 000 kronor för de reklamavbrott man gjorde under artistframträdanden i förra årets Polar Music Prize-utdelning. Avbrotten skedde under framträdanden av First Aid Kit (bilden) och Frida Hyvönen och anmäldes till Granskningsnämnden.

Nämnden ansåg att avbrotten stred mot TV-lagen och ansökte hos Förvaltningsrätten om att TV4 skulle bestraffas. I Förvaltningsrättens utlåtande fälls TV4 för agerandet och bedöms att betala en straffavgift på 50 000 kronor. TV4 hävdar att det blivit en miss i kommunikationen under livesändningen. Förvaltningsrätten tar dock ingen hänsyn till detta utan skriver:

Det är förvaltningsrättens uppgift att avbrottet inte kan anses ha placerats på ett sådant ställe där det var lämpligt att bryta för annonser”.

Lars Nylin