20 augusti 2013

SKIVBOLAG Uppgång i Tyskland

Senast den tyska skivbranschen visade positivt resultat var för tio år sedan, men nu verkar utvecklingen äntligen ha vänt även i Tyskland. Under årets sex första månader har det i år sålts musik till ett värde av 660 miljoner euro, vilket enligt BVMI (Bundesverband Musikindustrie – Tysklands federala förbund för musikindustrin, landets motsvarighet till IFPI) är en ökning med 1,5 procent jämfört med motsvarande period 2012.

I motsats till här i Sverige så dominerar fortfarande den fysiska försäljningen, som svarar för 75,5 procent av omsättningen. Under första halvåret 2013 minskade visserligen CD-försäljningen med 2,7 procent i värde, men cd-formatet svarar fortfarande för hela 67,5 av de totala intäkterna för inspelad musik.

De sammanlagda intäkterna från nedladdningar (som i sig ökade med 5,3 procent och totalt svarar för 20 procent av den tyska musikmarknaden) och streaming (som fördubblats på ett år, men fortfarande bara svarar för 4,6 procent av totalen) ökade under perioden med 16 procent, vilket alltså kompenserade för den minskade fysiska försäljningen. Samtidigt ökar LP-marknaden med hela 30 procent, vilket ger vinylformatet en marknadsandel på 1,8 procent.

Claes Olson