11 juli 2013

ORGANISATION Alfons Karabuda mötte CISAC:s nye ordförande Jean Michel Jarre

I juni valdes Jean Michel Jarre – mest känd för sitt miljonsäljande album Oxygen och sina spektakulära megaföreställningar runt om i världen – till ordförande i CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers). Nyligen möttes SKAP:s ordförande Alfons Karabuda den legendariske elektronmusikionjären för ett samtal.

– När jag började göra musik trodde jag aldrig att jag en dag skulle komma att leda en organisation med ett så viktigt uppdrag som CISAC, sade Jarre till Karabuda och konstaterade att det var en ära att få det nya uppdraget som ordförande, som han formellt tillträdde 1 juli.

Jarre konstaterar att elektronikmusik, som innan hans genombrottsalbum Oxygene sålde 20 miljoner exemplar på sjuttiotalet huvudsakligen var en undergroundrörese riktad mot en smal publik, idag utgör en stor del av affärerna i musikbranschen.

– Se bara på Electronic Dance Music. Ändå står den på många sätt utanför det arbete CISAC och andra organisationer gör för musikskapare. Jag vill involvera musikskapare som gör elektronisk musik i arbetet med konstnärliga rättigheter. Det finns en stor grupp unga människor i genren som behöver förstå branschens förutsättningar och nyttan med upphovsrätt.

– Det är viktigt att engagera alla musikskapare, oavsett genre och över såväl geografiska som generationsgränser. Konstnärliga rättigheter, och då inte minst upphovsrätten, bör vara en global angelägenhet. Och den berör inte bara musikskapare, utan alla kulturskapare. Så det goda meden organisation som CISAC är att den har förutsättningar att bli ett FN för kulturskapare, genom att samarbeta med filmare,författare, konstnärer, dataspelsutvecklare och så vidare.

På Karabudas fråga om hur man ska möta behovet av att diskutera konstnrliga rättigheter i tillväxtmarknader där konstnärliga rättigheter tidigare inte stått i fokus, till exempel Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika (så kallade BRICS), svarade Jarre att det är centralt att inkludera alla nya tillväxtmarknader, naturligtvis BRICS, men också flera andra länder.

– I många länder på den afrikanska kontinenten har man inte förutsättningar att skydda sig när till exempel reklam- och modeindustrierna hämtar kulturella uttryck, utan att bry sig om ursprungsbefolkningens rättigheter. Det här handlar om etiska och moraliska frågor som berör oss alla, hela samhällen, inte bara individer. Därför kan vi inte fortsätta att försöka lösa problemen nationellt. Utvecklingen går så snabbt att vi behöver samarbeta för att lyckas.

– Ni har alltid, på gott och ont, varit ett steg före i Sverige och i Skandinavien, fortsatte Jarre sedan. Ni är kanske det mest internetvana landet i världen. Samtidigt bär Sverige ett ansvar för delar av den ”allt är gratis-attityd” som kom med internet. Allt ska vara gratis och internet är ett Eldorado för kultur. Den inställningen är inte hållbar. Och så finns det de ungdomar som remixar och skapar fantastiska saker och laddar upp på YouTube – de är förstås inte onda. De är konstnärer, men utvecklingen har gått så fort och de har mognat i den så fort att de inte förstår på vilket sätt deras inställning kan göra skada.

Källa: Kjell Holmstrand / SKAP

Claes Olson

Foto: Kjell Holmstrand