26 juni 2013

MUSIKEXPORT Strategi för ökad export

Den svenska musikbranschen växer och exporten av svensk musik ökar. Men var finns framtidens musikmarknader och hur kan vi nå dem?Export Music Sweden och Musiksverige presenterar nu sin gemensamma musikexportstrategi som bygger på en enkätundersökning i musikbranschen.

Export Music Sweden och branschens paraplyorganisation Musiksverige har undersökt när, var och hur musikbranschen gör insatser för att öka exporten. Enkätundersökningen, som besvarades av 72 företag, visar också vilka insatser man skulle vilja göra i framtiden. Syftet med strategin är att skapa en gemensam förståelse för musikexport mellan branschen och det offentliga, och på så sätt underlätta politiska prioriteringar.

De flesta företag i musikbranschen prioriterar samma exportmarknader. Det är marknader där upphovsrätten fungerar: Tyskland, USA och Storbritannien, följt av de Nordiska länderna. Marknader med tillväxtpotential är Brasilien och Indien, men troligen inte Kina på grund av bristande upphovsrättslagstiftning.

– Tyskland, USA och Storbritannien är sedan länge bra marknader för den svenska musikbranschen. Kanske inte riktigt lika välkänt är att de nordiska länderna är så betydelsefulla. För att lyckas exportera musik, oavsett marknad, krävs planerad kommunikation med en mängd olika aktiviteter som till exempel digital närvaro, showcase-spelningar och branschmässor. Aktiviteterna riktas ofta till många olika målgrupper samtidigt, exempelvis musikbolag, radio och bloggare beroende på genre och mål, säger Jesper Thorsson, vd för Export Music Sweden.

Undersökningen visar också på vilka aktiviteter branschen skulle vilja göra och vilka målgrupper man skulle vilja nå för att exportera mer musik. Det är till exempel att arbeta mer mot media i utlandet samt att personligen kunna närvara på mässor och festivaler. Man vill även kunna bjuda in internationella gäster till spelningar i Sverige. Förutom traditionella målgrupper som musikjournalister vill man nå beslutsfattare som jobbar med placering av musik i film, reklam, dataspel, samt inleda sponsringssamarbeten med modevarumärken.

Export Music Sweden och Musiksverige ger sex rekommendationer till regeringen.

– Regeringen och dess myndigheter gör redan mycket för musikexporten, men insatserna skulle kunna effektiviseras. Staten bör därför skapa en gemensam långsiktig musikexportstrategi, tillsätta två koordinatorer – en mellan departementen och en mellan myndigheterna, planera sina insatser tillsammans med musikbranschen, låta sina ambassader satsa mer pengar på musikexport, samt arbeta för att stärka upphovsrätten och möjligheterna till upphovsrättsliga intäkter från utlandet, säger Elisabet Widlund, vd för Musiksverige.

Läs hela musikexportstrategin: http://www.musiksverige.org/fakta/rapporter/musikbranschens-exportstrategi/

Den svenska musikexporten uppgick till 1 miljard kronor år 2011, fördelat på upphovsrättsliga intäkter 502 mkr, exportintäkter från inspelad musik 220 mkr, och konsertrelaterad export 280 mkr.

Lars Nylin