24 juni 2013

ORGANISATION Creators Conference bästa internationella konferens

SKAP-initiativet Creators Conference, som arrangerats i Stockholm och Bryssel sedan 2010, har utsetts till bästa internationella konferens.

Strax innan midsommarhelgen utsågs den bästa internationella konferensen i Bryssel av VisitBrussels. I konkurrens med ett stort antal arrangemang tog SKAP-initiativet Creators Conference hem titeln.

– Det är mycket glädjande att juryn och de många som röstat ser Creators Conference, som handlar om den digitala agendan, ny teknik och konstnärliga rättigheter, som en central händelse i EU-maskineriets hjärta, säger SKAP:s och ECSA:s ordförande Alfons Karabuda.

SKAP startade Creators Conference i Stockholm 2010 och har sedan dess arrangerat konferensen i Bryssel tillsammans med ECSA, European Composer & Songwriter Alliance.

Årets upplaga av Creators Conference hölls 19-20 februari och samlade kulturskapare och representanter från musikbranschen, politiken och digitala entreprenörer. Syftet är att skapa dialog och konkreta samarbetsytor kring frågor som yttrandefrihet och digitalisering.

I Creators Conference 2013 deltog Pussy Riots Jekaterina Samutsevitj, som på grund av utreseförbud tvingades medverka via videolänk, och som betonade vikten av yttrandefrihet och upphovsrätt för att skydda både rätten att uttrycka sig och att slippa se det egna uttrycket exploateras av andra.

– Med Creators Conference låter vi Europas skapande människor komma till tals med sitt perspektiv på frågor som är viktiga för dem själva, men också för de skapande branscher de verkar i. Jag ser det här priset som en bekräftelse på att vi är på rätt väg med Digital agenda för musiken, säger Alfons Karabuda.

Digital agenda för musiken är ett initiativ av SKAP som syftar till dialog och samarbete mellan digitaliseringens aktörer på musikområdet. Den 28 november arrangerar SKAP en internationell konferens inom ramen för initiativet Digital agenda för musiken på Södra Teatern i Stockholm.

Förutom Creators Conference har SKAP under våren tagit Digital agenda för musiken till Washington i samband med World Creator Summit och till Dublin i samband med EU-kommissionens Digital Agenda Assembly 2013. SKAP deltar också under hela 2013 i kommissionens intressentsamtal Licences for Europe.

Lars Nylin

Bilden: Jekaterina Samutsevitj från Pussy Riot deltog över videolänk tillsammans med Ole Reitov, Freemuse, och Alfons Karabuda, SKAP, i Creators Conference 2013. Foto: Kjell Holmstrand.