20 juni 2013

MUSIKSVERIGE Positiv framtidstro

En ny undersökning som genomförts på uppdrag av intresseorganisationen Musiksverige visar att musikbranschen tror på fortsatt stark tillväxt den kommande femårsperioden och behovet av arbetskraft, både i form av nyanställningar, extrapersonal, konsulter och praktikanter ökar med över 14 procent fram till 2016.

2011 omsatte musikbranschen i Sverige 6,3 miljarder kronor, vilket med en ökning med 4 procent var en ökning högre än Sveriges tillväxt i stort. Den ya undersökningen Musikbranschens utveckling och kompetensbehov 2013-2016 visar att branschens framtidstro är fortsatt hög och att man sammantaget planerar en ökning om 23 procent för den kommande femårsperioden, motsvarande 4 procent per år.

Undersökningen visar också att det största behovet av ökad arbetskraft hänförs till skivbolag och musikförlag, som tillsammans står för 61 procent av det ökade behovet under 2013-2014. De mest efterfrågade yrkesrollerna i branschen finns inom PR / promotion och marknadsföring, men även digital / online, distribution och artistbokning.

– Musikbranschen utvecklas snabbt och därför är det viktigt att det utbildas rätt antal framtida medarbetare och att de har bred och relevant kompetens, kommenterar Elisabet Widlund, vd för Musiksverige. Dagens medarbetare ska vara skickliga kommunikatörer, förstå det digitala landskapet och ha branschkunskap som är up-to-date.

Oavsett yrkesroll visar undersökningen att kompetens inom sociala medier är viktigast vid rekryteringar, men också marknadsföring / PR, branschkunskap och språkkunskaper i svenska och engelska. Andra högt efterfrågade kompetenser är projektledning, nätverk och musikkunskap.

– Rekryteringsvägarna till branschen går oftast via nätverk och rekommendationer, säger Elisabet Widlund. Utöver det är sociala medier en vanligare rekryteringsväg än mer traditionella vägar. Det har blivit ovanligt att använda bemanningsföretag och arbetsförmedling.

Svaren till undersökningen samlades in genom en webbenkät under våren 2013. Totalt deltog 123 företag och organisationer från hela musikbranschen.

Claes Olson