18 juni 2013

ORGANISATION Ny styrelse och ordförande Musiksverige

Musikorganisationeras ”paraply” Musiksverige har utsett ny styrelse. Organisationens nya ordförande blir Maria Molin Ljunggren, som även är ordförande för IFPI Sverige och vd för Lionheart Music Group.

Musiksverige, som är grundat av SAMI, Musikerförbundet, SYMF,STIM, FST, SMFF, SKAP, IFPI och SOM har ett rullande schema över ordförandeskapet som sträcker sig över ett år. Maria Molin Ljunggren tar över efter förre ordföranden Jan Granvik.

Musiksveriges styrelse består av:

Maria Molin Ljunggren, ordförande

Ludvig Werner, vice ordförande

Jan Granvik, ledamot

Stefan Lagrell, ledamot

Alfons Karabuda, ledamot

Monica Ekmark, ledamot

Jonas Sjöström, suppleant

Kenth Muldin, suppleant

Bo Olsson, suppleant

Lars Nylin