11 juni 2013

ORGANISATION Rekordhöga utbetalningar av Stimpengar

Den svenska Stimavräkningen till upphovsmän och musikförlag ökade under 2012 med nästan 10 procent jämfört med 2011. Den främsta anledningen är den starka tillväxten på onlinemarknaden. Intäkterna från onlineområdet, främst streamingtjänster, ökade med drygt 43 procent.

Kärnan i Stims uppdrag är att betala ut pengar till de rättighetshavare vars musik spelats offentligt. Här har organisationen haft stora framgångar under lång tid. Under 2012 var Stims utbetalningar nästan 1,3 miljarder kronor, vilket är mer än något tidigare år.

– Det är verkligen glädjande att våra musikskapare har varit så framgångsrika under 2012. Förutom att vi har betalat ut mer Stimpengar än någonsin tidigare, har även antalet nyanslutna ökat markant under de senaste åren. Antalet musikaliska verk som vi betalat ut pengar för är nu fler än någonsin. Musikskapande är en folkrörelse i Sverige, säger Karin Jihde, kommunikationschef på Stim.

De största intäktsökningarna under 2012 skedde på området online, som ökade med 49 miljoner kronor, eller 43 procent. Även inom kategorierna live och bakgrundsmusik växte intäkterna markant under året. Skivförsäljningen sjunker dock fortfarande, men i en allt långsammare takt. Under 2012 landade upphovsmännens intäkter från skivproduktioner ungefär på samma nivå som inom onlineområdet.

– Mycket av framtidens musikkonsumtion kommer att ske på internet, men då inte enbart via traditionell musiklyssning. Även inom film, tv och on-demandtjänster kommer Stimanslutnas musik ingå som en viktig del. Stims högteknologiska IT-lösningar är en förutsättning för att kunna hantera och administrera de enorma mängder data som denna form av musikkonsumtion innebär. På detta område ligger vi och våra samarbetspartners längst fram i Europa, säger Scott Farrant, International Director på Stims Strategi- och Affärsutvecklingsavdelning. ’

Lars Nylin