30 maj 2013

SKAP Digital Agenda for Music at House of Sweden

I samarbete med Sveriges ambassad i Washington arrangerar SKAP, i samband med World Creator Summit 2013, 2-3 juni Digital Agenda for Music at House of Sweden. Europeiska och nordamerikanska musikskaparorganisationer, som sammantaget företräder musikskapare i ett trettiotal länder, kommer på plats att möta företrädare för musikbranschen, politiken och digitala tjänsteföretag.

– Digital agenda för musiken vill göra det möjligt för musikskapare att diskutera såväl konstnärliga som yrkesmässiga utmaningar och visioner med digitala tjänsteföretag och politiker för att tillsammans möta framtiden, förklarar Alfons Karabuda, ordförande i SKAP.

Digital Agenda for Music at House of Sweden inleds 2 juni med en konsert med svenska Little Children och Axelsson & Nilsson Duo, där musikskapare och beslutsfattare i politiken, digitala tjänsteföretag och musikbranschen får möjlighet att nätverka med varandra. Konserten arrangeras av SKAP, FST (Föreningen Svenska Tonsättare) och Sveriges ambassad i Washington.

Dagen efter arrangeras ett rundabordssamtal som tar upp den pågående politiska, juridiska och marknadsmässiga digitala utvecklingen i EU och Nordamerika. Alfons Karabuda kommer att inleda med en presentation av SKAP:s initiativ Digital agenda för musiken samt presenterar FN:s nyligen publicerade första rapport om konstnärliga rättigheter. De följande diskussionerna leds av Patrick Ager, generalsekreterare European Composer & Songwriter Alliance (ESCA) och Rick Carnes, ordförande Songwriters Guild of America (SGA).

SKAP menar att de politiska digitala agendorna i Europa och Nordamerika kommer att påverka digitala musikmarknader, utvecklingen av nya digitala tjänster och villkoren som musikskapare arbetar under. Samtidigt bidrar musikskapare och deras organisationer till den digitala utvecklingen genom initiativ som Global Repertoire Database (GRD).

– Vi behöver lyfta fram innehållets värde för den digitala ekonomin, men också vikten av att ta ställning för den enskilde musikskaparens rättigheter och villkor, säger Alfons Karabuda.

– Vi vill se dialog och samarbete mellan musik, teknik och politik.

Claes Olson