23 maj 2013

4 SNABBA Fredrik Ekander om Cosmos, Per Gessle och framtiden

Härom veckan offentliggjorde Cosmos Music Group att Per Gessle gått in som ny partner i musikbolaget. Nyligen hemkommen från en resa i USA, med bland annat några dagar på Musexpo i Los Angeles på agendan, riktade MI:s Claes Olson 4 SNABBA till Cosmos Musics vd Fredrik Ekander.

Man förstår verkligen att ni är både stolta och glada över att få med Per Gessle i Cosmos. Berätta lite hur ni fann idén till det nya partnerskapet?

– Vi har sedan en tid tillbaka letat efter en lämplig partner att bjuda ombord i Cosmos. Det finns ju många som vill investera i oberoende musikbolag nuförtiden, men det är långt ifrån alla som verkligen förstår hur vår bransch fungerar… Till exempel hur den kreativa processen ser ut från insidan och hur pass viktig och integrerad denna är med den rena affärsbiten samt hur avgörande något så abstrakt som artistrelationer är för framgången för ett musikbolag. Men allt det här förstår ju Per mer än väl – musik är ju en del av hans DNA. Han är en passionerad musikälskare, en mycket framgångsrik entreprenör och han kan allt om hur musikbranschen fungerar. Jag har svårt att tänka mig en bättre partner för Cosmos och våra artister.

Vad är det ni främst hoppas att Per Gessle rent kreativt kommer att bidra med?

– Rent kreativt så understryker detta partnerskap såklart Cosmos fortsatt stora satsningar på A&R och artistutveckling. Med Pers involvering i bolaget så adderar vi ytterligare till den kreativa erfarenheten och trovärdigheten i bolaget. Men utöver detta så bidrar ju Per och hans oerhört rutinerade affärsteam, lett av Marie Dimberg och Mats Nilemar, även med en lång och gedigen erfarenhet från alla delar av såväl den internationella som den lokala musikindustrin. Detta förstärker med andra ord också bolagets kompetens när det gäller business development samt strategiska beslut och vi kommer tillsammans att titta på hur vi bäst kan växa Cosmos genom A&R, publishing och förvärv samt hur vi ska fortsätta bygga vår profil internationellt.

Nu i maj är det exakt fem år sedan som du tog över som vd för Bonnier Amigo Music Group, som du sedan var med om att köpa loss från Bonnier-koncernen för att bilda dagens Cosmos Music Group. Hur ser du tillbaka på de fem åren?

– Det har varit en fullständigt osannolik resa. När jag började som vd för Bonnier Amigo hade vi 75 anställda, jag var bland de yngsta på firman, vi hade hundratals distribuerade tredjepartslabels samt, med 2 miljoner enheter i ett 2500 kvm stort lager i Skarav den näst största fysiska distributionsapparaten i hela Norden, med en omsättning på en bra bit över 100 miljoner. Men vi tjänade inga pengar. Året jag började så var förlusten på över tio miljoner kronor. Och efter nästan ett decennium av mycket stora investeringar i Bonnier Amigo, men utan att aldrig lyckats nå någon större lönsamhet, så bestämde sig Bonnier AB 2008/2009 för att avveckla verksamheten.

– Det var då vi satte igång med arbetet att försöka hitta ett nytt ägarteam och en solid finansiering för att försöka rädda bolaget. Ingen lätt match – det var mitt under brinnande finanskris, cd-försäljningen fortsatte att rasa utför, Spotify hade ännu ej tagit fart och plattityder som ”skivbolagen behövs inte” samt ”musik borde vara gratis” florerade fortfarande mer eller mindre oemotsagt i media. Jag tror vi gjorde femton bankpresentationer den sommaren. När vi efter tio månader till slut lyckades få ihop den finansiering som krävdes för att ta över bolaget från Bonnier AB, så var läget oerhört bekymmersamt – med en förlust som då hade ökat till mer än 25 miljoner kronor, enorma lönekostnader samt en oerhört brant uppförsbacke framför oss och med mycket osäkra framtidsutsikter, så hade vi ju tagit över ett bolag som de facto var på obestånd.

– Så pass enorma bolagsförluster är ju såklart tärande för vilka ägare som helst, men för fyra privatpersoner och utan särskilt djupa fickor, så var det en mycket pressad situation för oss alla. Enda utvägen var att skära i vår overhead så mycket det bara gick. De åren är inte några jag vill uppleva igen. Vi var bland annat tvungna att säga upp två tredjedelar av hela arbetsstyrkan, så det var ideliga krismöten, många turer med facket, mycket MBL-förhandlade och många, många miljoner i samlade avgångsvederlag. Och framförallt en oerhört tuff tid för alla medarbetare och artister. Utöver alla uppsägningar gjorde vi även radikala förändringar i alla våra arbetsrutiner och interna omprioriteringar, byggde om hela affärsmodellen, avvecklade vår egen fysiska distribution, förhandlade om alla våra digitalavtal och påbörjade en fullständig förändringsprocess för att ställa om bolaget från att vara en stor fysisk distributionskoloss till ett mycket mindre A&R/katalog-bolag med en tredjepartsverksamhet av mer boutique-karaktär samt med en glasklar plan för hur vi skulle kunna ligga i framkant gällande skiftet till den digitala marknaden. Vi satsade även hårt på att föryngra bolaget – vilket vi fortsätter med, då vi tror det är livsviktigt att vi får in nya, unga entreprenörer i branschen i mycket större skala än vad som tidigare har varit fallet.

– Idag är vi knappa 25 personer… och jag är nu en av de äldsta! Vi har ett större och framför allt mycket bättre fokus på A&R än någonsin och vi har ett mycket mindre antal distribuerade labels än vi hade för bara några år sedan. Vi är nu helt självfinansierade, vi har inga skulder eller externa lån och det första kvartalet 2013 levererade det bästa resultatet i bolagets historia någonsin. Våra siffror kommer snart att vara helt svarta samtidigt som våra digitala intäkter fortsätter att klättra uppåt från månad till månad. Vi äger en av de största indiekatalogerna i Norden och vi har ett flertal nya akter som just nu håller på att börja hända internationellt samt att vi nu har börjat etablera oss i USA med Kent Isaacs relocation till LA förra året. Vi är ett av de ledande bolagen i Norden när det gäller digital distribution av indierepertoar och den positionen kommer vi att fortsätta jobba hårt på att ytterligare förstärka. Att nu få ombord en sådan drömpartner som Per Gessle är verkligen kronan på verket!

Du har på olika sätt varit aktiv i musikbranschen i mer än 25 år, både internationellt och på hemmaplan. Per Gessle har varit verksam i branschen snart 35 år. Vad är de viktigaste lärdomarna från de senaste omtumlande åren och hur rustar ni er för att möta framtiden?

– Om det är något som jag har lärt mig under de senaste tio årens turbulens inom musikindustrin så är det att aldrig ta något för givet. Att vara ödmjuk inför de enorma förändringar som de senaste åren har svept genom branschen, men samtidigt alltid försöka komma ihåg att lyssna och lita på magkänslan. På Cosmos försöker vi gå in i varje internmöte med en så pass öppen och prestigelös attityd som möjligt för att skapa bästa förutsättning för en fullständigt kreativ miljö där det alltid måste få vara ok att ifrågasätta hur vi har gjort saker tidigare. Ingen i musikbranschen idag sitter med en kristallkula om hur framtiden kommer att se ut eller med insideinfo om exakt vad som kommer att hända imorgon – vare sig på indies eller majors. Vare sig i Sverige eller i USA, vare sig du är veteran eller precis har börjat i branschen.

– De indiebolag som kommer att klara sig bäst i framtiden är de som kontinuerligt vågar ifrågasätta sig själva, de som verkligen välkomnar förändring och som har en affärsmodell som inte är beroende av fysisk försäljning. Det är även en fara om man är beroende av att spotta ur sig snabba hits för cashflowens skull, särskilt om det sker på bekostnad av gedigna och långsiktiga artistsatsningar. För även om tekniken förändras i rasande takt så är det fortfarande ännu ingen som uppfunnit en snabb genväg till att skapa riktigt stora artistframgångar. Den typen av framgångar – den som alla bolag såklart vill ha allra mest – tar fortfarande mycket tid, omsorg och stora resurser att bygga upp. Då gäller det att verkligen ha utrymme att lägga sitt största fokus på just på detta. Det är exakt där Cosmos befinner sig idag – vi har nu såväl teamet som förutsättningarna och det är därför vi tror att vi är väl rustade att möta framtiden, vad den än kommer att föra med sig.

Claes Olson