22 maj 2013

PRIS Stående ovationer för Gullan

Gullan Bornemark, 85, visade Sveriges musikskapare vart skåpet ska stå under SKAP:s vårfest igår kväll. Efter att ha tagit emot stipendium ur Fred Winters minnesfond framförde hon några av sina låtar – och mottogs med stående ovationer.

Gullan Bornemark är kompositör, musiker, textförfattare och musikpedagog, känd för generationer av svenskar med sånger som Är du vaken, Lars?, Sudda sudda och Skojiga valpen.

Vid SKAP:s vårfest 2013 på Grand Hotel i Stockholm tog Gullan Bornemark emot stipendium ur Fred Winters minnesfond och framförde några av sina låtar tillsammans med Ale Möller Band.

De andra musikskapare som prisades vid SKAP:s vårfest igår kväll var Sarah Dawn Finer, Rawa Ali, Mohammed Ryback, Peter LeMarc, Jade Ell, Nils Landgren, Mariam Wallentin, Andreas Werliin, Gullan Bornemark och Michel Zitron

– Kvinnorna och männen bakom musiken är kärnan i musiklivet. I Sverige har vi begåvats med både bredd och djup bland musikskapare, något som gjort att svenska musikskapare och svensk musikbransch ständigt får erkännande och då inte bara här hemma utan även internationellt, säger SKAP:s ordförande Alfons Karabuda.

Varje år delar SKAP ut ett trettiotal priser och stipendier för att uppmärksamma upphovsmän, upphovskvinnor och kreativ mångfald. Ett tiotal av dessa delas ut vid SKAP:s traditionella vårfest, som har kommit att bli den självklara samlingsplatsen för kompositörer, artister, branschfolk, makthavare och kulturpersonligheter. Uppemot 500 gäster fanns på Grand Hôtel.

Mottagarna av priser och stipendier vid vårfesten den 20 maj var:

SKAP-stipendier till
•Jade Ell
•Sarah Dawn Finer
•Mohammed Ryback & Ali Rawa (Mohammed Ali)
•Mariam Wallentin & Andreas Werliin (Wildbirds & Peacedrums)
•Michel Zitron

Övriga priser och stipendier
•Stipendium ur Fred Winters minnesfond: Gullan Bornemark
•SKAP:s hederspris: Nils Landgren
•Stipendium ur Sven Paddocks minnesfond: Peter LeMarc

Lars Nylin

Bilden: några av årets pris- och stipendiemottagare vid SKAP:s vårfest 2013: Rawa Ali (Mohammed Ali), Peter LeMarc, Jade Ell, Nils Landgren, Mariam Wallentin, Andreas Werliin, Gullan Bornemark och Michel Zitron. Foto: Stina Gullander.