15 maj 2013

ORGANISATION Global Repertoire Database öppnar kontor i London och Berlin

Global Repertoire Database (GRD) – ett projekt som ska skapa en världsomspännande musikdatabas – förlägger sitt högkvarter till London och sitt verksamhetscentrum till Berlin. Svenska Stim är en av de tongivande aktörerna bakom GRD.

Kontoret i London, där företagets funktioner och resurser för affärsutveckling finns, ska öppna senare i år. Kontoret i Berlin ska tillhandahålla resurser för registrering och databehandling.

GRD är en global musikdatabas där information om rättigheterna till hela världens musikskatt ska finnas samlad. När GRD är igång kommer det innebära avsevärda besparingar för musikskaparna, genom att man undviker dubbelarbete i form av parallell databehandling i verkregister i flera olika länder.

Kenth Muldin, vd för Stim och ordförande för CISAC, en sammanslutning som representerar världens organisationer för copyrighthanterings säger:

Global Repertoire Database är nödvändig för att systemen för rättighetslicensiering, administration och royaltybetalning för musikaliska verk ska kunna fungera effektivt på 2000-talet. En enda, världsomspännande upphovsrättslig översikt av musikrättigheter i realtid innebär att alla som vill starta en musiktjänst kan komma igång betydligt snabbare – och det innebär också fler juridiska valmöjligheter för musikälskare och konsumenter, samt en effektivare metod att fastställa vem som ska betalas royalty för användningen av den musik som dessa tjänster erbjuder.

Alfons Karabuda, ordförande för SKAP och ECSA, European Composer & Songwriter Alliance:

– Berlin och London är två fantastiska städer, med ett fantastiskt kulturarv och starkt stöd för upphovsrättsligt skydd och copyright, som uppfyller våra behov med råge. Nu kan vi ägna oss åt att bygga upp världens första databas för musikrättigheter och skapa ett helt nytt system för hantering av upphovsrätt, till nytta för musikskapare över hela världen.

Jez Bell, VD för rara.com och en av tre representanter för licenstagare i GRD:s arbetsgrupp, vid sidan av Google och Apple fortsätter:

– Vi är övertygade om att den här utvecklingen innebär ett stort steg framåt för alla oss som har en kärnverksamhet där licensiering av musikrättigheter ingår. Vi kan visserligen inte förvänta oss att GRD ska lösa alla våra licensieringsproblem för digital musik, men en enda, världsomspännande databas som anger äganderätten för musikaliska verk är definitivt ett steg i rätt riktning mot ett mer användarvänligt system och visar mycket tydligt att samarbetsförmågan är mycket god inom hela branschen.

Nästa steg i GRD-projektets utveckling är det tekniska uppbyggnadsarbetet. GRD kommer att bli helt kompatibelt med de befintliga lösningarna för rättighetshantering, FastTrack och ICE, som är tekniska partners i projektet.

Lars Nylin