30 april 2013

ARTIST Eric Bibb får SKAP-stipendium

Musikskaparen Eric Bibb har tilldelats SKAP-stipendium. Överlämningen skedde på Fuzz Guitar Show 13 i Göteborg.

Eric Bibb lämnade han USA i början av 1970-talet och flyttade till Europa, där han bland annat varit bosatt i Stockholm.

Stipendiet överlämnades av SKAP:s styrelseledamot Jan-Olof AnderssonFuzz Guitar Show 13 i Göteborg på söndagen. Motiveringen lyder:

”En singer-songwriter med hela världen som arbetsfält och som i sitt komponerande förvaltar och förädlar sina musikaliska rötter och inspirationskällor och med stark musikalisk integritet skapar ett stort uttryck i det lilla formatet.”

Stipendiesumman är 40 000 kronor. Varje år delar SKAP ut ett trettiotal priser och stipendier för att lyfta fram kompositörerna och textförfattarna bakom musiken vi alla lyssnar på.

Lars Nylin

Foto: Keith Perry