9 april 2013

ORGANISATION Globala musikförsäljningen upp

Denna vecka  publiceras den årliga rapporten RIN (Record Industry in Numbers). Rapporten visar att den globala musikförsäljningen gick upp för första gången sedan 1999.

ifpiÖkningen var visserligen bara 0,2% men den anses ändå som ett tecken på att även den globala marknaden nu på allvar även affärsmässigt gått in i den digitala eran. I studien visas att alla intäktsområden förutom fysisk försäljning växte under 2012. De globala digitala intäketrna gick exemplevis upp med 8%. Nio av världens 20 största musikmarknader visade tillväxt. Sverige ligger där i toppskiktet med en uppgång på 18,7%, allra mest av de stora marknaderna ökade Indien med 22,1% Indiens omsättning på motsvarande drygt en miljard kronor är den största någonsin.

I en kommentar säger IFPI:s Frances Moore: ”Efter mer än ett årtionde med nedgång, på global nivå finns en ny känsla av optimism. Detta är ingen tillfällighet, musikvärlden har anpassat sig till den digitala världen. I dag tillhandahålls konsumenteran med det de önskar och en serie affärsmodeller presenterar musik.”

Några punkter i RIN:

– Rapporten visar bland annat att den globala musikförsäljningen ökade med 0,2 % under 2012, vilket är det första året med tillväxt sedan 1999.

– RIN visar också att USA fortfarande är världens största musikmarknad och att de svenska digitala försäljningsframgångarna har gjort Sverige till världens 12:e största musikmarknad (14:e plats 2011).

– Den digitala musikförsäljningen står i dag för 35 % av de samlade intäkterna medan den fysiska försäljningen står för 57 % av musikbolagens intäkter.

– Musikprenumerationstjänster ökar snabbt och står idag för 20 % av de digitala intäkterna globalt, en ökning från 14 % sedan år 2011. Prenumerationstjänster står idag för en tredjedel (31 %) av alla digitala musikförsäljningsintäkter i Europa.

– Album står i dag för 56 % av musikförsäljningen globalt. Digitala nedladdningar av album växte snabbare än singelförsäljningen och vinylförsäljningen är nu på samma nivå som år 1997.

– Konsumtionen av strömmande musiktjänster visar att albumformatet fortfarande är mycket relevant. Många av årets bäst säljande album genererade en stor streamingvolym över alla spår som finns med i albumet.

– Intäkter från upphovsrättsliga ersättningar var den snabbast växande intäkten för musikbolagen under 2012 och stod för 6 % av de totala intäkterna. Synkroniseringsintäkterna ökade med 2,1 % under samma år.

Lars Nylin

Hela rapporten:

http://www.ifpi.org/content/section_news/20130408.html