9 april 2013

FÖRLAG Musikrätt på turné

Den här veckan drar utbildningsserien Musikrätt igång och ger sig ut i riket. Bakom Musikrätt står Örjan Strandberg och Dan Bornemark, med stöd från Stims promotionnämnd och Musikkraft Stockholm.

Utbildningen turnerar runt landet, når Stockholm på torsdag denna vecka, och hanterar lla ämnen som kan vara av intresse i fältet. I inbjudan nämns balnd annat: musikens upphov, musikens komponenter, komponerandet, verkshöjd, upphovsrättens historik från boktryckarkonsten, musikförläggarens ursprung, musikbranschens eko-system, Bern- och Romkonventionerna, lagen, upphovsrättens olika förvaltare, närrättigheter, utförande-mekanisering-synkronisering-överföring till allmänheten, ekonomisk kontra ideell rätt, copyright, EU:s konkurrensbaserade syn på upphovsrätt, upphovsrätten som handelsvara, musikbranschens olika avtal, förskott, royalty, arvode kontra avräkning, ’friköpt’ musik, förlagsavtal, ’skivkontrakt’, 360-deal, management-avtal, optionsavtal, Spotify/Wimp och andra streamingtjänster, Epidemic Sound och dess konsekvenser och Creative Commons.

I Stockholm på torsdag håller man till i Stim-huset:

Föreläsning 1. kl.10.00-13.00

Föreläsning 2. kl.14.00-17.00

Samma föreläsning vid båda tillfällena.

Plats: Stimhuset, Hornsgatan 103

När dagens övningar är avklarade fortsätter Musikrätt på Hotell Zinkensdamm alldeles i närheten. Där deltar förutom Strandberg och Bornemark även en artist.

Länkar med all information om turnén och dess Stockholmsdag:

www.musikrätt.se

http://www.kulturkraftstockholm.se/b1221-musiken-pengarna-rattigheterna/

Lars Nylin