28 februari 2013

MUSIKSVERIGE Strategi för ökad export – trots lägst musikexportstöd

I april kommer Musiksverige tillsammans med Export Music Sweden att lansera musikbranschens strategi för ökad export. Då bjuder man även in regeringen och dess myndigheter till samtal om gemensamma satsningar, för att med samlade krafter kunna öka den svenska musikexporten.

På by:Larm i Oslo presenterade Musiksverige nyligen den första nordiska jämförelsen mellan ländernas musikbranschintäkter. Sverige exporterar mer musik än övriga nordiska länder, men har ändå lägst musikexportstöd i Norden. Det svenska offentliga stödet har de senaste åren legat på cirka 1,5 miljoner kronor (med branschens insatser sammanlagt 4 miljoner kronor) per år. De övriga nordiska ländernas musikexportstöd ligger långt över det svenska. I Danmark delas ett stöd på 5,1 miljoner kronor ut (inkluderat privat stöd 11,2 miljoner kronor), i Finland 6,6 miljoner kronor (inkluderat privat stöd 13,2 miljoner kronor) och i Norge, som ligger i topp, satsar regeringen 9,5 miljoner kronor (inkluderat privat stöd 14 miljoner kronor) per år på musikexport.

Bara Island – med en befolkningsmängd på tre procent av den svenska – ligger på samma nivå som Sverige.

Sverige befinner sig alltså i topp när det gäller musikexport och på botten när det kommer till musikexportstöd. Dessa parametrar borde vara mer samstämmiga för att bättre använda den potential Sverige har när det kommer till musikexport.

För att utnyttja den svenska potentialen för musikexport menar Elisabet Widlund, vd för Musiksverige, att det behövs finansiella satsningar i kombination med förbättrad koordinering och uppföljning hos de myndigheter som verkar för export, näring och kultur.

Enligt rapporten Musikbranschen i siffror – statistik för 2011 har den svenska musikexporten ökat med 1 procent mellan år 2010 och 2011. Inom flera av musikexportområdena är tillväxten kraftig. De upphovsrättsliga exportintäkterna ökade med 9 procent, den digitala musikförsäljningen i utlandet ökade med 12 procent och liveexporten ökade med 17 procent.

Handelsminister Ewa Björling (M) har uttalat en målsättning att fördubbla musikexporten mellan år 2010 och 2015. Målet är högt, men fortfarande möjligt att uppnå. Enligt Musiksveriges vd Elisabet Widlund krävs dock ökat offentligt stöd till exportfrämjande och bättre koordinering av regeringens exportinsatser för att uppnå detta.

Huvuddelen av musikexportstödet kommer idag från Musikverket och Kulturrådet, båda myndigheter under kulturdepartementet. Från Musiksverges sida ser man gärna att stödet breddas till fler myndigheter än kulturmyndigheterna. Musikbranschen både skapar kultur och är en exportnäring. Ökade offentliga insatser skulle kunna göras från både närings- och utrikesdepartementen och deras myndigheter.

Men för att Sverige ska kunna fördubbla musikexporten mellan år 2010 och 2015 krävs inte bara finansiella insatser, konstaterar Elisabet Widlund. Lika viktigt är koordinering och uppföljning hos de myndigheter som främjar kultur, näring och export. För detta krävs en gemensam strategi i överenskommelse mellan musikbranschen och regeringen.

Musikbranschen har påbörjat detta arbete genom att omvandla Export Music Sweden till en modern exportorganisation anpassad efter dagens musiklandskap. I april lanseras musikbranschens strategi för ökad export. Då kommer man att bjuda in regeringen och dess myndigheter till samtal om gemensamma satsningar, så att man med samlade krafter ska kunna öka den svenska musikexporten.

Claes Olson